Psihoterapija i psihološko savetovanje

Dragi klijenti,

Ako imate bilo koji životni ili emocionalni problem, možete nam se obratiti preko email formulara. Neko od naših stručnih psihoterapeuta odgovoriće Vam u najkraćem roku i zakazati razgovor u Moja Oaza Terapeut Udruženju.

Pružamo našim klijentima: podršku u prevazilaženju trenutnih problema u oblasti psihičkog života, upravljanje stresom, podrška u rešavanju psihičkih problema: anksioznost, strepnja, panični napadi, sve vrste fobija, hipohondrija, opsesivno-kompulzivni poremećaj, hipohondrija, odlaganje, trema, depresija, agresivnost, bes, krivica, porodični, partnerski i bračni problemi, problemi seksualnosti, separacija, ljubomora, problemi učenja, stres, zavisnost, asocijalno ponašanje, pa sve do ličnog rasta i razvoja otkrivanjem novih potencijala i uvida o sebi i drugima.

Ukoliko imate neke psihičke probleme ili telesne tegobe, ako želite da poboljšate kvalitet svog života, da sa osmehom koračate kroz život, pišite nam...

ŠTA JE PSIHOTERAPIJA?

Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja  ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima i podrazumeva  razgovor sa psihijatrom, psihologom ili drugim stručnjakom. Tokom ovog  procesa psihoterapeut će naučiti pacijenta kako da razume, prihvati i  adekvatno kontroliše svoja raspoloženja, osećanja, misli i postupke.  Psihoterapija Vam može pomoći u savlađivanju različitih životnih  prepreka i pronalaženju uspešnih načina za rešavanje različitih životnih  situacija usvajanjem zdravih mehanizama odbrane. Postoji više vrsta  psihoterapije i svaka ima drugačiji pristup. Koji pristup će  psihoterapeut primeniti zavisi od problema koji pacijent ima. Seansa sa  psihoterapeutom traje u proseku od 45 minuta do 1 sata.

ZAŠTO SE IZVODI?

Većina osoba koje idu na psihoterapiju nema duševno oboljenje  (psihički poremećaj), već im je mentalno zdravlje očuvano, ali su zbog  određenih životnih situacija i stresova odlučile da potraže pomoć  psihoterapeuta. Problemi zbog kojih se ljudi najčešće javljaju  psihoterapeutu su: problemi u partnerskim odnosima (razvod braka, prekid  dugogodišnje veze, lečenje steriliteta), stres na poslu, anksioznost  (nervoza) zbog različitih razloga, smrt bliske osobe, gubitak posla,  problemi sa spavanjem (insomnija) itd….

Psihoterapija može biti korisna u lečenju različitih duševnih oboljenja, i to:

• Anksioznih poremećaja (OKP-opsesivno-kompulzivni, panični, post-traumatski stresni poremećaj)
• Poremećaja raspoloženja ( depresija ili bipolarni poremećaj )
• Bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija ili zavisnost od kockanja)
• Poremećaja u ishrani (anoreksija ili bulimija)
• Poremećaja ličnosti (graničnog poremećaj ličnosti ili zavisni poremećaj ličnosti)
• Šizofrenije i drugih psihotičkih poremećaja (psihički poremećaji kod kojih dolazi do gubitka kontakta sa realnošću)

KAKO SE IZVODI?

• Tokom ovog vida terapije psihoterapeut podstiče pacijenta da govori  o svojim mislima, osećanjima, različitim problemima i životnim  poteškoćama. Dešava se da je pacijentima neprijatno ili neugodno da  govore o svojim problemima i osećanjima. Uloga psihoterapeuta je da  tokom procesa psihoterapije pomogne pacijentu da ovaj problem prevaziđ i  da razgovor o ličnim stvarima bude manje neugodan.
• Psihoterapeut  može pacijentu tražiti da uradi "domaći zadatak" – koji najčešće  predstavlja neku praktičnu veštinu ili praktični našin rešavanja  problema koji terapeut želi da pacijent nauči i zapamti.
• Pacijent ne treba oklevati u postavljanju pitanja psihoterapeutu.

POTENCIJALNI RIZICI

Tokom terapije zbog intenzivnog emocionalnog doživljaja teme  razgovora, pacijent ponekad može plakati, biti uznemiren ili osećati  bes. Takođe,normalno je da posle seansi pacijent ponekad oseća psihičku  ili fizičku iscrpljenost.

PRIPREMA

Psihoterapija se sprovodi kod osoba koje ispunjavaju nekoliko osnovnih uslova:

• imaju smetnje u čijoj su pozadini psihološki uzroci.
• svesni da im je potrebna stručna pomoć.
• motivisani su da ovim putem ublaže ili otklone svoje tegobe i patnje.
• žele da na iskren, istinit i otvoren način govore o sebi i svojim problemima.

POVERENJE

Razgovori pacijenta i psihoterapeuta i sadržina istih su strogo poverljivi.

Psihoterapija Online preko interneta

Psihoterapija preko Skype ili Zoom

ŠTA JE REBT PSIHOTERAPIJA

Zasnovan na staroj tvrdnji koju je formulisao još grčki filozof Epiktet da “ljudi nisu uznemireni događajima samim po sebi, već svojim viđenjem tih događaja”, REBT uzima u obzir kako emocije, tako i kognicije i ponašanja klijenta. Situacije koje nam se događaju u svakodnevnom životu ne čine nas srećnim, uznemirenim ili zabrinutim, već način na koji mi posmatramo te situacije. Od načina na koji razmišljamo zavisi način na koji ćemo se ponašati i osećati.

Kako REBT funkcioniše?

Nekoliko naizgled jednostavnih principa leži u osnovi REBT psihoterapije:
 • Osećamo se onako kako mislimo, odnosno naša uverenja u najvećoj meri određuju naše emocije. Kao što je već napomenuto, događaji, sami po sebi, ne čine nas tužnim ili besnim, već nas ono što mi govorimo u tim situacijama dovodi do toga.
 • Mi smo odgovorni za naše emocije i ponašanja, što znači da sebe uznemiravamo pogrešnim načinom razmišljanjem koji možemo da promenimo ukoliko smo motivisani za promenu. Naši emocionalni poremećaji potiču od naših nekonstruktivnih uverenja.
 • Naša uverenja se mogu menjati, a kao posledica menjanja našeg razmišljanja, tj. uverenja promeniće se naša osećanja i ponašanje.

Da li je REBT za mene?

REBT je terapijski pravac usmeren na ostvarivanje jasno postavljenih ciljeva klijenta na kojima se radi uz precizno praćenje terapijskih efekata. Rad na problemima odvija se uz direktivan pristup terapeuta, ali i angažovanost klijenta koji pored rada u okviru seanse, na svom problemu radi i kroz domaće zadatke čime se promena ubrzava i učvršćuje. Između terapeuta i klijenta postoji ravnopravan i saradnički odnos. Osim toga, REBT svoj repertoar intervencija dosta bazira i na humoru. Iskustvo REBT terapeuta ukazuje na to da ovakav metod rada pogoduje najvećem broju klijenata u rešavanju njihovih emotivnih i psiholoških problema.
 
     Da li REBT može da reši moj problem?
REBT pripada grupi kognitivno-bihejvioralnih intervencija, čija efikasnost je više puta dokazana u radu sa različitim psihološkim problemima. To je za posledicu imalo širenje ovog terapijskog pravca terapije u celom svetu i milione zadovoljnih klijenata koji su pomoću REBT-a uticali na promenu svog života.
 

REBT se uspešno primenjuje za pomaganje ljudima sa veoma različitim kliničkim i nekliničkim problemima:

 • Depresija
 • Krivica
 • Generalizovana anksioznost i specifični poremećaji anksioznosti, uključujući napade panike, opsesivno-kompulzivni poremećaj, agorafobiju i druge specifične fobije
 • Poremećaji ishrane
 • Zavisnost
 • Hipohondrija
 • Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
 • Poremećeni bračni odnosi
 • Seksualne disfunkcije i problemi sa seksualnošću
 • Ljubomora
 • Kontrola besa
 • Poremećaj kontrole impulsa
 • Antisocijalna ponašanja
 • Poremećaji ličnosti
 • Oporavak od seksualnog zlostavljanja
 • Prilagođavanje na hronične zdravstvene probleme, fizičke onesposobljenosti ili mentalne poremećaje
 • Kontrola bola
 • Kontrola stresa
 • Problemi u partnerskim, bračnim i porodičnim odnosima
 • Problemi separacije (prekid ljubavne veze, razvod, smrt bliske osobe)

REBT se takođe koristi za podsticanje ličnog razvoja i samoaktualizacije (ostvarivanje ličnih potencijala). Sadrži detaljne principe (kao što su prosvećujući interes za sebe, samoprihvatanje, preuzimanje rizika) koji mogu biti upotrebljeni za pomaganje ljudima u razvijanju funkcionalnije filozofije življenja i ponašanja u skladu sa njom. Sve češće se koristi za veću efikasnost na radnom mestu.

OPŠIRNIJE

 

Šta su i kako nove Tesla naočare ublažavaju simptome depresije?

Tokom evolucije, čovek se adaptirao na difuznu sunčevu svetlost, kao i na visokoenergetsku UV i visokoenergetsku vidljivu …

Besplatni lekarski pregledi i brojni popusti u Beogradu

Dobrodošli u Zepter ClubLive100! Učlanite se u Klub Live100 i ostvarite sledeće popuste i beneficije: Članstvo u klubu …