Месец: октобар 2020.

Šta je telesna terapija i zašto je veoma efikasna?

Šta je telesna terapija i zašto je veoma efikasna?

Telesna psihoterapija se zasniva na različitim i eksplicitnim teorijama funkcionisanja duha i tela koje uzimaju u obzir kompleksnost čitavog sistema interakcija izmedju tela i duha. Zajednička bazična pretpostavka je da postoji funkcionalno jedinstvo izmedju duha i tela i da je telo celokupna ličnost. Telo ne znači samo somu i ne znači da se može odeliti od duha tj. psihe. Mnogi pristupi u psihoterapiji dotiču ovu oblast. Telesna psihoterpija je smatra fundamentalnom.

Kako da pripremite decu za studiranje?

Kako da pripremite decu za studiranje?

Treba znati da studiranje sa sobom nosi više promena- promenu obrazovne ustanove, promenu društva, a za neke i promenu grada, a sve se to dešava u periodu kada mlada osoba telesno i psihološki ulazi u period odraslih. Kada se sve to ”pomeša”, kod mladih sa osetljivijim nervnim sistemom ( stručno rečeno hipersenzitivne osobe) dobija se krizno stanje, gde je osoba često napeta, teško može da zaspi, neraspoložena je, ima glavobolje…