loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Svest i duša predstavljaju temeljne koncepte u razumevanju ljudskog iskustva. Kroz prizmu učenja Carla Gustava Junga i filozofije uma, ovaj tekst istražuje duboku vezu između ova dva aspekta naše psihe, pružajući nove perspektive na njihovu međusobnu povezanost.

Jungova Psihologija: Svest i Nesvesno

Carl Gustav Jung, poznat kao veza između empirijske nauke i duhovnih aspekata psihe, nudi ključno razumevanje odnosa između svesti i duše. Njegova teorija o kolektivnom nesvesnom i arhetipovima pokazuje da je svest samo vrh ledenog brega kompleksne strukture naše psihe. Nesvesno, po Jungu, sadrži duboke slojeve ličnosti i univerzalne simbole koji transcendiraju individualno iskustvo. Ovi arhetipovi služe kao most između ličnog i univerzalnog, sugerišući povezanost svesti sa duhovnim dimenzijama čoveka.

Filozofija Uma: Svest i Njena Uloga

Filozofija uma proučava svest kroz njene funkcije i iskustva. Funkcionalizam, na primer, posmatra svest kao seriju mentalnih stanja definisanih njihovim funkcijama u kognitivnom sistemu. Ovaj pristup, fokusiran na empirijsku analizu, otvara put za shvatanje svesti kao složenog fenomena povezanog sa dubljom, nematerijalnom prirodom ljudi, odnosno sa konceptom duše.

Integracija Junga i Filozofije Uma

Integracijom Jungove psihologije i filozofije uma, svest se može shvatiti kao dinamički interfejs između spoljnog sveta i unutrašnje psihe. Svest nije samo refleksija spoljašnjih stimulacija, već i prozor kroz koji se otkrivaju dublji slojevi duše, mesto susreta ličnog i univerzalnog, materijalnog i duhovnog.

Svest i Duša: Ka Holističkom Razumevanju

Razumevanje svesti kroz ovu integrativnu perspektivu vodi ka holističkom shvatanju ljudske psihe. Svest odražava trenutne misli i percepcije, ali služi i kao portal ka dubljim, nesvesnim aspektima psihe koji su povezani sa kolektivnim iskustvima, arhetipskim slikama i duhovnim traganjem. Ovo nam omogućava da shvatimo da je svest, u svojoj suštini, intimno povezana sa dušom.

Proučavanjem svesti u kontekstu duše, kroz prizmu Jungove psihologije i filozofije uma, dolazimo do zaključka da su svest i duša neraskidivo povezane. Svest nam omogućava da razumemo i interpretiramo naš unutrašnji i spoljašnji svet, dok duša daje dubinu i smisao tim iskustvima. Ovaj integrativni pristup pruža sveobuhvatan pogled na ljudsku prirodu, gde svest deluje kao most između opipljivog i neopipljivog, povezujući našu egzistenciju sa dubljim, univerzalnim iskustvima.

Dr Milan Popović

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • RE&KBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.