Edukacije i radionice

Moja Oaza Psihoterapeut | Psihoterapija i savetovanje kod psiholoških problema

Kako se izboriti sa stresom i biti zdrav - edukacija i radionice

Poštovani prijatelji,

 

U nedelju, 20.01.2019. sa početkom u 11:00h pa do 15:00h Udruženje građana “Moja Oaza Terapeut” organizuje edukaciju i  radionicu pod nazivom Kako se izboriti sa stresom i biti zdrav.

Kako sam naziv govori, tema će biti stres i njegov uticaj na fizičko i mentalno zdravlje svake individue, ali i načini na koje se možemo izboriti protiv stresa, eliminisati ga ili ublažiti njegovo štetno dejstvo.

Prijava za edukaciju i radionicu

Molimo sve zaintersovane za Edukaciju i radionicu da se do četvrtka 17.01.2019. prijave radi planiranja broja mesta (broj mesta je ograničen).

Kotizacija je 3000 dinara.

 

Organizatori i predavači:

Jelena Stanković

Dr Milan Popović

Kontakt telefon: 060/48 58 788

Prijava za edukacijuO zdravlju i stresu uopšte

Zdravlje obuhvata fizičko i psihičko odnosno mentalno zdravlje. Prema tome, briga o zdravlju odnosi se na telo i psihu. Kao retko koji drugi faktor, stres ili napetost ima uticaja na oba zbog čega pravilan odnos prema zdravlju zahteva upoznavanje sa pojmom, mehanizmima nastanka stresa, njegovim uticajem, mogućnostima i prevladavanjem negativnih posledica.

Pojam „stres“

Da bi razumeli suštinu stresa potrebno je razumeti pojam. „Stres“ je jedna od često pominjanih reči čije značenje se uglavnom ne poznaje. Šta je to „stres“? Kako bi ga opisali na maternjem jeziku? Često se „stres“ u značenjui zjednačava sa neprijatnošću, besom, anksioznošću, nemirom i drugim pojmovima koji zapravo opisuju simptome ali ne i sam pojam. Gotovo uvek opis onoga što podrazumevamo pod stresom ima negativnu konotaciju zbog čega se u medijima čuju i čitaju rečenice poput „kako pobeći od stresa?“, „Pobediti stres“ ili čak „Život bez stresa“, i tome slične. Međutim, činjenica je da gotovo ništa što smonaučili, a da je od životne važnosti, nismo savladali bez stresa. Smatramo da je koren problema u nerazumevanju pojma.
Prevedeno na srpski jezik, stres je napetost i kao takav nema kvalitet – niti je pozitivan, niti je negativan. Pozitivne ili negativne mogu biti posledice stresa, što je značajno zbog svega onoga što stres znači u životu svakog živog bića. Hoće reći da ništa od onoga što smo naučili nije bilo bez napetosti pa su samim tim poruke o izbegavanju stresa polovično tačne. Umesto toga, ispravnije je baviti se negativnim posledicama stresa kao poljem koje može bitno iskomplikovati i umanjiti kvalitet, pa i dužinu života.
Važno je istaći da stres delimo po kvalitetu i trajanju i to na pozitivni i negativni, i akutni i hronični.
Prvi deo seminara obuhvata upoznavanje sa pojmom i teorijama stresa od kojih će biti naglašen Iskustveni model.

Uticaj stresa

Stres je neizostavni deo života. Međutim, prevelika nkontrolisana reakcija na aktivnosti stresora može voditi do problema u svakodnevnom životu.Neki od uzroka naetosti uključuju:
• Siromaštvo,
• Problemi u braku i porodici,
• Usamljenost,
• Kulturno mimoilaženje,
• Nezaposlenost,
• Promena karijere i brojni drugi.
Znakovi mentalnog stresa uključuju gubitak apetita i probleme sa spavanjem, preteran zamor, probleme pri koncentrisanju, preteranu razdrazljivost, sumnju, nastanak hipohondrije, bespomoćnost i beznadežnost, preterane brige, pa čak i halucinacija i zabluda, alkoholizam i narkomaniju, ili misli o ubistvu / samoubistvu.
Seminarom i radionicama će biti obuhvaćeno istraživanje vlastitih simptoma stresa, prepoznavanje nastanka i manifestacija kako akutnog tako i hroničnog stresa. S obzirom da mehanizminastanka i simptomi stresa nisu za ignorisanje, seminarom će biti naglašena potreba uključivanja stručne pomoći u uslovima preplavljujućeg akutnog ili izraženog hroničnog stresa.Treba imati na umu da priznavanje problema i traženje pomoći za njihovo rešavanje nisu znak slabosti, već razboritosti.
Bitno je da znamo da je stres nešto što je u nama. On je subjektivno reagovanje koje osoba doživljava u skladu sa sopstvenim iskustvom i procenom situacije u kojoj se nalazi. To je sklop emocionalnih, fizičkih, fizioloških reakcija i ponašanja koje se javljaju kada osoba za neki događaj proceni da je opasan ili uznemiravajući i prevazilazi njene kapacitete nošenja sa postojećom situacijom. Ovo je važno istaći zbog toga što se pojedine reakcije na napetost mogu naučiti, postojeće, za koje utvrdimo da nisu adekvatne, mogu se promeniti ili oblikovati, a neke potpuno isključiti.
Naravno, ne treba zaboraviti da je stres u svojoj suštini veoma pozitivan deo ljudske prirode. Ovakva reakcija prvenstveno ima zaštitnu ulogu u opasnim situacijama, kada organizam treba da bude spreman da bi se spasao. Takođe znamo i u narodu prihvaćeno mišljenje da „ono što nas ne ubije, osnaži nas“. Kad se uspešno i na pravi način, izborimo sa poteškoćama, velika je verovatnoća da ćemo iz te borbe izaći jači, iskusniji, mudriji... U skladu sa svim ovim možemo govoriti o stresu i kao izazovu, nečemu što motiviše i podstiče na razvoj.
Zato će seminarom i radionicama biti obrađen Iskustveni model stresa kao načina sistematskog delovanja tj. interakcije čoveka i sredine.

Kako prepoznati hiperaktivnost (ADHD) kod deteta

Teškoće da se sedi mirno kada se to od njih očekuje, brbljivost, upadanje drugima u reč, sukobi sa decom u vrtiću, “pentranje”po …

Put do duhovnog mira. Zašto meditacija?

Meditacija nije laka. Ona zahteva vreme i energiju. Ona sem toga zahteva upornost, odlučnost i disciplinu. Takođe, zahteva …

“Big Five” test u proceni poslovne adekvatnosti i pojedinih crta ličnosti

“Big Five” model pretpostavlja postojanje pet bazičnih dimenzija koje leže uosnovi osobina ličnosti otkrivenih kako …