loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

U savremenom društvu, tematika vaspitanja i disciplinovanja dece zauzima centralno mesto u razmišljanjima roditelja, pedagoga i psihologa. Među različitim metodama disciplinovanja, fizičko kažnjavanje deteta predstavlja praksu čija efikasnost i posledice izazivaju žučne debate. Brojna istraživanja ukazuju na to da fizičko kažnjavanje nosi sa sobom značajne emocionalne posledice koje mogu imati dugoročan uticaj na psihološki razvoj deteta.

Strah, Anksioznost i Njihove Dugoročne Posledice

Deca koja su redovno izložena fizičkom kažnjavanju mogu razviti kontinuirani osećaj straha i anksioznosti. Ovaj strah nije samo posledica same fizičke kazne, već i stalne zabrinutosti da bi se takva situacija mogla ponoviti. Stalna izloženost ovakvom strahu može dovesti do razvoja anksioznih poremećaja, koji mogu uticati na dete tokom celog života.

Uticaj na Samopouzdanje i Samopoštovanje

Fizičko kažnjavanje često nosi poruku da dete nije dovoljno dobro samo po sebi, što može ozbiljno nauditi samopouzdanju i samopoštovanju. Deca mogu početi verovati da zaslužuju kaznu, što dalje utiče na formiranje negativne slike o sebi.

Problemi u Ponašanju i Socijalizaciji

Dugotrajne emocionalne posledice fizičkog kažnjavanja mogu dovesti do agresivnog ponašanja i problema u socijalizaciji. Deca naučena da je nasilje prihvatljiv odgovor na problem, mogu upotrebljavati agresiju kao glavni mehanizam za rešavanje sukoba, što otežava razvoj zdravih socijalnih veština.

Emocionalna Distanca i Problemi u Odnosima

Fizičko kažnjavanje može dovesti do emocionalne distance između deteta i roditelja, uspostavljajući temelj za probleme u budućim odnosima. Ovakav vid disciplinovanja može narušiti osećaj prihvatanja i ljubavi koji dete treba da oseća od strane roditelja.

Izazovi u Emocionalnoj Regulaciji

Deca koja su izložena fizičkom kažnjavanju često se suočavaju s teškoćama u razvoju zdravih mehanizama za regulaciju emocija. Ovo može dovesti do problema u adekvatnom izražavanju emocija i povećati rizik od emocionalne represije ili izliva besa.

Iako neki smatraju fizičko kažnjavanje brzim rešenjem za disciplinovanje, istraživanja ukazuju na to da su emocionalne posledice ovakvog pristupa duboke i štetne. Alternativni metodi disciplinovanja, koji se oslanjaju na razumevanje, empatiju i komunikaciju, ključni su za razvoj emocionalno zdrave i samopouzdane dece, spremnih za adekvatnu socijalizaciju i zdrave odnose.

Dr Milan Popović

Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • REBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.