Emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti

Emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti

Osnovne karakteristike ove ličnosti su: naglašena emocionalna nestabilnost, impulsivnost i česte promene raspoloženja uz izražen nedostatak samokontrole.

Ove osobe na najmanju provokaciju reaguju burno (najčešće plačem). Česti su i brzi prelazi iz stanja besa u stanje plača. Bes nije u proporciji sa uzrokom, lako puštaju suze. Na najmanji gubitak ili frustraciju osoba može da brizne u plač, a onda da iz tog stanja brzo predje u stanje srdzbe ili besa, posebno kao reakcija na kritike od strane drugih. Izražena je i tendencija ka impulsivnim radnjama bez razmišljanja o posledicama (nedostatak kontrole impulsa koji karakteriše impulsivni podtip).

Strah je takodje emocija koja se lako izaziva i provocira ga najmanji gubitak sigurnosti.

U mnogim situacijama se lako postiže zadovoljstvo (čak i seksualno) kao i emocionalna angažovanost.

U stresnim situacijama emocionalne osobe nisu sposobne da dobro funkcionišu. Sa socijalnog aspekta emocionalna nestabilnost je mnogo prihvatljivija kod žena.

ICD10 ovaj poremećaj ličnosti razvrstava u dva podtipa:

  1. granični – borderline tip
  2. impulsivni tip

Impulsivni tip (ranije: eksplozivna ličnost) nema dobru kontrolu besa i srdzbe, a karakterišu ga i sledeće osobine: eksplozivnost, naprasitost, plahovitost, brzo pražnjenje emocija, razdražljivost, neuvidjavnost, sugestibilnost, nagle promene raspoloženja.

Nepoznat autor