loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Granični poremećaj ličnosti (GRL) je kompleksno stanje koje utiče na regulaciju emocija, impulsivnost, samopercipiranje i međuljudske odnose. Osobe sa GRL-om mogu doživljavati intenzivne epizode besa, depresije i anksioznosti, koje u velikoj meri utiču na njihov svakodnevni život i funkcionalnost. Ovaj tekst ima za cilj da vam pruži detaljan uvid u uzroke, simptome, dijagnostiku i lečenje graničnog poremećaja ličnosti, kako biste bolje razumeli ovaj poremećaj i načine na koje se on može efikasno tretirati.

Uzroci Graničnog Poremećaja Ličnosti

Granični poremećaj ličnosti nastaje kao rezultat složene interakcije bioloških, genetskih i okolinskih faktora. Abnormalnosti u strukturama mozga koje su odgovorne za regulaciju emocija i impulsivnosti, genetska predispozicija i traumatski događaji u detinjstvu kao što su zlostavljanje ili zanemarivanje, ključni su faktori koji doprinose razvoju GRL-a.

Simptomi i Klinička Slika

Simptomi GRL-a obuhvataju širok spektar ponašanja i emocionalnih stanja:

 • Emocionalna nestabilnost karakteriše brze promene raspoloženja i intenzivne emocionalne ispade.
 • Impulsivnost se manifestuje kroz rizična ponašanja poput prekomernog trošenja novca, seksualne neobuzdanosti, zloupotrebe supstanci, opasne vožnje i prejedanja.
 • Problemi u međuljudskim odnosima uključuju idealizaciju i devalvaciju drugih, strah od napuštanja i teškoće u održavanju stabilnih odnosa.
 • Difuzan identitet i hronični osećaj praznine takođe su prisutni.
 • Napadi besa i suicidalno ponašanje ili samopovređivanje su česti, koristeći se kao mehanizmi za regulaciju intenzivnih emocionalnih stanja.

Dijagnostika Graničnog Poremećaja Ličnosti

Dijagnoza GRL-a postavlja se na osnovu kliničkog intervjua i procene simptoma prema kriterijumima Dijagnostičkog i statističkog priručnika mentalnih poremećaja (DSM-5). Diferencijalna dijagnostika je ključna kako bi se GRL razlikovao od drugih mentalnih poremećaja sa sličnim simptomima.

Lečenje Graničnog Poremećaja Ličnosti

Efikasno lečenje GRL-a zahteva sveobuhvatan pristup koji uključuje psihoterapiju, farmakoterapiju i podršku. Dijalektičko-bihevioralna terapija (DBT) se pokazala kao posebno korisna, pomažući pacijentima da nauče kontrolu nad svojim emocionalnim reakcijama, međuljudskim veštinama i impulsivnim ponašanjem. Kognitivno-bihevioralna terapija (CBT), terapija shemama i mentalizacijska terapija takođe su efikasne metode. Farmakoterapija može pomoći u ublažavanju specifičnih simptoma kao što su anksioznost i depresija, iako specifični lekovi za GRL trenutno nisu odobreni.

Prognoza

Iako GRL može imati hroničan tok, rano i adekvatno lečenje može znatno poboljšati kvalitet života osoba sa ovim poremećajem. Mnogi pacijenti dožive poboljšanje simptoma i uspešno se nose sa izazovima koje GRL nosi.

Zaključak

Granični poremećaj ličnosti je izazovan, ali uz pravilan pristup lečenju i podršku, osobe sa GRL-om mogu voditi ispunjeniji i stabilniji život. Važno je pružiti razumevanje, strpljenje i profesionalizam u tretmanu ovog složenog poremećaja, kao i pružiti neophodnu podršku osobama koje se suočavaju sa GRL-om, kako bi prevazišle svoje poteškoće i postigle poboljšanje u svojem životu.

Dr Milan Popović
Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

 • REBT psihoterapija
 • Bračna i partnerska psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihijatrijski pregledi
 • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
 • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

 • Radnim danima 18:00 - 21:00
 • Subota 18:00 - 21:00
 • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.