loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

U današnjem brzom i turbulentnom svetu, pitanje kako veliki istorijski događaji i kolektivne traume utiču na ljudsku psihu i društvo postaje sve značajnije. Tema kolektivnog nesvesnog, koja je postala široko poznata kroz rad švajcarskog psihijatra Carla Gustava Junga, duboko je povezana s ovim fenomenom. U ovom obimnom i stilski oblikovanom tekstu, razmotrićemo ovu fascinantnu i kompleksnu dinamiku.

Šta je kolektivno nesvesno i zašto je važno?

Kolektivno nesvesno predstavlja onaj deo nesvesnog uma koji je zajednički za sve ljude, nezavisno od njihove kulture ili individualnih iskustava. Pojam je uveden kako bi objasnio kako arhetipski simboli i obrazci postoje u svima nama, oblikujući naše emocije, misli i, na kraju, ponašanje. Značaj kolektivnog nesvesnog se ne može prenebregnuti kada pokušavamo da razumemo uticaj kolektivne traume na šire društvo i pojedinca.

Duboka rana kolektivne traume

Kada govorimo o kolektivnoj traumi, mislimo na događaje koji imaju potresan uticaj na velike grupe ljudi, često sa dugotrajnim posledicama. Ovi događaji mogu biti prirodne katastrofe, ratovi, genocidi ili socijalno-političke promene. Trauma ovih razmera ne utiče samo na pojedince koji su direktno pogođeni; ona ostavlja ožiljke na kolektivnoj psihi i oblikuje kolektivno nesvesno za generacije koje dolaze.

Arhetipska reakcija na kolektivne traume

Jedan od najintrigantnijih aspekata kolektivne traume jeste način na koji ona može da modifikuje ili potpuno transformiše arhetipske simbole i oblike koji postoje u kolektivnom nesvesnom. Na primer, arhetip heroja može da doživi dramatične promene tokom i posle ratova. Slično tome, simboli povezani sa domom i pripadanjem mogu biti radikalno redefinisani usled masovnih migracija ili velikih socijalnih previranja.

Implikacije za društvo i pojedinca

 1. Oblikovanje narativa i mitologija: Kolektivne traume često se ogledaju u stvaranju ili transformaciji društvenih narativa i mitova. Ovi pričani oblici pomažu u procesiranju traume i pružaju smisao haotičnim događajima.
 2. Socijalna kohezija i fragmentacija: I dok trauma može da jača osećaj zajedništva i pripadnosti, ona takođe može da podstakne ksenofobiju, netoleranciju i socijalnu fragmentaciju.
 3. Psihološke posledice: Na individualnom nivou, posledice kolektivne traume mogu da se manifestuju kroz mentalne poremećaje kao što su posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), anksioznost i depresija.
 4. Uticaj na kulturu i umetnost: Kolektivna trauma se često odražava u kulturi i umetnosti, služeći kao sredstvo za obradu i razumevanje kolektivnih iskustava.
 5. Politika i upravljanje: Razumevanje kako kolektivna trauma oblikuje kolektivno nesvesno može da pomogne u formulaciji politika koje su više u skladu sa emocionalnim i psihološkim stanjem nacije.

Zaključak: Put ka razumevanju i isceljenju

Razumevanje međusobne povezanosti između kolektivne traume i kolektivnog nesvesnog je ključno za kreiranje strategija koje će pomoći društvu i pojedincima da se nose sa posledicama traumatskih događaja. Ova perspektiva pruža i osnovu za rad u oblasti terapije i mentalnog zdravlja, podstičući bolje pristupe u dijagnostici i tretmanu. Samo tako možemo da očekujemo isceljenje na kolektivnom nivou, omogućavajući budućim generacijama da žive s manje tereta iz prošlosti.

Dr Milan Popović

Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

 • REBT psihoterapija
 • Bračna i partnerska psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihijatrijski pregledi
 • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
 • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

 • Radnim danima 18:00 - 21:00
 • Subota 18:00 - 21:00
 • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.