loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Uticaj kvantnih fluktuacija na entropijske promene i formiranje svesti predstavlja izazovno polje istraživanja koje povezuje kvantnu fiziku sa neuronaukom i kognitivnom psihologijom. Svest, kao produkt kompleksne mreže neuronskih veza u mozgu, može se analizirati kroz prizmu kvantne gravitacije i teorije petlji, nudeći nova razumevanja o njenim temeljima.

Kvantna gravitacija, teorija petlji i svest

Kvantna gravitacija teži da pomiri zakone opšte teorije relativnosti, koja se bavi gravitacijom na makroskopskom nivou, sa principima kvantne mehanike, koja opisuje ponašanje subatomskih čestica. U ovom kontekstu, teorija petlji, koja sugeriše da je prostorvreme sastavljeno od diskretnih petlji, nudi perspektivu koja može doprineti razumevanju organizacije informacija na kvantnom nivou, a samim tim i svesti.

Entropija kao ključna komponenta u formiranju svesti

Entropija, mera neuređenosti sistema, igra ključnu ulogu u diferencijaciji između koherentnih stanja svesti i stanja visoke neuređenosti koja mogu rezultirati gubitkom kognitivnih funkcija. Redukcija entropije unutar neuronskih mreža može doprineti formiranju stabilnih obrazaca neophodnih za održavanje jasne svesti.

Uloga kvantne koherencije u mozgu

Postulat o kvantnoj koherenciji unutar mozga implicira postojanje procesa obrade informacija koji nadilazi klasične limite, omogućavajući efikasniju simultanu obradu informacija. Ova sposobnost bi bila usko povezana sa stanjima niske entropije, koja omogućavaju visoki stepen organizacije ključan za manifestaciju svesti.

Svest kao fenomen prostorvremena

Shvatanje svesti kroz kvantnu gravitaciju i teoriju petlji kao prostorvremenskog fenomena otvara perspektivu gde su struktura svesti i njeni procesi intrinzično povezani sa osnovnom strukturom univerzuma. Ovaj pristup ukazuje na duboku povezanost između naših perceptivnih iskustava, kognitivnih funkcija i fundamentalne prirode prostorvremena.

Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • REBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.