loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

L-metilfolat kao ključni igrač u mentalnom zdravlju

L-metilfolat, biološki aktivna forma folne kiseline, postaje sve više prepoznat u medicinskim i psihijatrijskim krugovima zbog svoje ključne uloge u nizu metaboličkih i neuroloških procesa. Ova supstanca je od suštinskog značaja za sintezu neurotransmitera, popravku DNK i detoksikaciju organizma. U ovom proširenom blog postu, razmotrićemo različite aspekte važnosti L-metilfolata, sa posebnim osvrtom na njegovu ulogu u mentalnom zdravlju i psihijatrijskoj praksi.

Dublji pogled na neurotransmitersku funkciju i psihopatologiju

 1. Sinteza neurotransmitera: L-metilfolat je neophodan za biosintezu neurotransmitera kao što su serotonin, dopamin i norepinefrin. Ovi neurotransmiteri su ključni za regulaciju raspoloženja, anksioznosti i emocionalnog odgovora. Njihov disbalans je često povezan sa različitim psihijatrijskim poremećajima.
 2. Depresija i anksioznost: Nekoliko kliničkih studija je pokazalo da suplementacija L-metilfolatom može značajno poboljšati odgovor na antidepresive, posebno kod pacijenata koji su rezistentni na standardne terapije. Ovo otvara nove mogućnosti za individualizovane terapijske pristupe.
 3. Kognitivni poremećaji i demencija: Niski nivoi L-metilfolata su povezani sa kognitivnim deficitima i povećanim rizikom od demencije. Ovo ukazuje na potencijalnu ulogu L-metilfolata u prevenciji i tretmanu ovih stanja, što je posebno važno u kontekstu starenja populacije.
 4. Psihoza i shizofrenija: Iako su istraživanja u ovoj oblasti još uvek u povoju, postoje indikacije da L-metilfolat može imati terapeutski potencijal i u lečenju težih psihijatrijskih poremećaja, kao što su psihotična stanja i shizofrenija.

Metabolizam homocisteina, vaskularni faktori i njihova povezanost sa mentalnim zdravljem

 1. Regulacija homocisteina: L-metilfolat igra ključnu ulogu u metabolizmu homocisteina. Visoki nivoi ove aminokiseline su povezani sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, koje su, zauzvrat, povezane sa različitim psihijatrijskim poremećajima.
 2. Vaskularna komponenta u psihopatologiji: S obzirom na sve veće dokaze o povezanosti između vaskularnih bolesti i psihijatrijskih poremećaja, regulacija homocisteina preko L-metilfolata može imati dalekosežne implikacije u prevenciji i tretmanu.
 3. Kardiovaskularni rizici i depresija: Nekoliko studija je pokazalo da postoji povezanost između kardiovaskularnih bolesti i depresije. Upravljanje nivoima homocisteina može, stoga, imati dvostruki efekat na fizičko i mentalno zdravlje.

Praktični saveti: Kako optimizovati nivoe L-metilfolata

 1. Ishrana i suplementacija: Bogata ishrana folatom, koja uključuje lisnato zeleno povrće, mahunarke i jaja, može pomoći u održavanju optimalnih nivoa L-metilfolata. U nekim slučajevima, suplementacija može biti neophodna, ali uvek pod lekarskim nadzorom.
 2. Interakcije sa lekovima: Posebno je važno biti svestan potencijalnih interakcija između L-metilfolata i psihotropnih lekova. Konsultacije sa lekarom su neophodne pre započinjanja bilo kakve suplementacije.
 3. Životni stil i stres: Faktori životnog stila, uključujući vežbanje i tehnike upravljanja stresom, mogu takođe uticati na nivoe L-metilfolata i generalno mentalno zdravlje.

Zaključak: L-metilfolat kao integralni deo holističkog pristupa mentalnom zdravlju

L-metilfolat je više od puke supstance; on je ključni bioaktivni molekul sa značajnim implikacijama u psihijatriji i mentalnom zdravlju. Njegova kompleksna uloga u sintezi neurotransmitera, regulaciji homocisteina i potencijalnom moduliranju različitih psihopatoloških stanja čini ga nezaobilaznim u modernoj psihijatrijskoj praksi. Osvrt na njegovu ulogu i praktične savete za optimizaciju njegovih nivoa može pružiti dragoceni uvid u unapređenje mentalnog zdravlja.

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

 • RE&KBT psihoterapija
 • Bračna i partnerska psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihijatrijski pregledi
 • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
 • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

 • Radnim danima 18:00 - 21:00
 • Subota 18:00 - 21:00
 • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.