loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Opsesivne misli su mentalni fenomen koji može imati ozbiljan uticaj na kvalitet života pojedinca. Ove misli su često neželjene, uporne i uzrokuju značajan stres. Dok lekovi mogu pružiti određeni stepen olakšanja, psihoterapija se sve više prepoznaje kao efikasan pristup za lečenje ovog stanja. U ovom tekstu, razmotrićemo kako psihoterapija može pomoći u lečenju opsesivnih misli, sa posebnim osvrtom na različite terapijske modalitete, najnovija naučna istraživanja i praktične savete.

Šta su opsesivne misli?

Opsesivne misli su intruzivne, često neželjene misli koje se ponavljaju i izazivaju osećaj nelagodnosti ili anksioznosti. One mogu biti deo šireg spektra simptoma koji se javljaju u okviru opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OKP), ali mogu se javiti i nezavisno. Ove misli mogu biti usmerene na različite teme, od straha od kontaminacije do preokupacije sa simetrijom ili redom.

Terapijski pristupi

Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT)

KBT je jedan od najefikasnijih pristupa za lečenje opsesivnih misli. Ova terapija se fokusira na identifikaciju i promenu negativnih obrazaca mišljenja i ponašanja. Kroz seriju sesija, terapeut pomaže klijentu da identifikuje “okidače” i razvije strategije za suočavanje sa opsesivnim mislima.

Tehnike u KBT

 • Ekspozicija i prevencija odgovora
 • Kognitivno restrukturiranje
 • Veštine rešavanja problema

RE&KBT (racionalno-emotivna i kognitivno-bihevioralna terapija)

RE&KBT je posebno efikasna u lečenju opsesivnih misli. Ova terapija pomaže klijentima da prepoznaju iracionalna uverenja koja podstiču opsesivne misli i zamenjuju ih racionalnim. Osim toga, RE&KBT se bavi emocionalnim aspektima problema, pomažući klijentima da bolje razumeju svoje emocije i kako one utiču na njihove misli.

Tehnike u RE&KBT

 • Disputacija iracionalnih uverenja
 • Emocionalna reedukacija
 • Veštine samopomoći

Psihoanalitička terapija

Iako manje uobičajena, psihonalitička terapija može pomoći u razumevanju dubljih, nesvesnih faktora koji doprinose opsesivnim mislima. Ovaj pristup se fokusira na analizu snova, svesti i nesvesnih impulsa koji mogu biti koreni problema.

Tehnike u psihonalitičkoj terapiji

 • Slobodne asocijacije
 • Analiza snova
 • Transfer i protivtransfer

Najnovija naučna istraživanja

Nedavna istraživanja pokazuju da kombinacija lekova i psihoterapije često pruža najbolje rezultate. Takođe, tehnike kao što su “mindfulness” i meditacija pokazale su se korisnim u smanjenju simptoma. Studije takođe istražuju ulogu genetike i neurobiologije u razvoju opsesivnih misli.

Mindfulness i meditacija

Ove tehnike pomažu klijentima da postanu svesni svojih misli i osećanja, bez potrebe da ih ocenjuju ili menjaju. Ovo može biti posebno korisno za ljude koji su skloni opsesivnim mislima.

Zaključak

Opsesivne misli mogu biti izuzetno ometajuće, ali srećom postoje efikasne terapijske opcije. Kroz individualizovani terapijski plan, koji može uključivati različite forme psihoterapije, moguće je značajno smanjiti simptome i poboljšati kvalitet života. Osim toga, kontinuirana edukacija i praćenje najnovijih naučnih istraživanja mogu dodatno pomoći u efikasnom lečenju ovog stanja.

Dr Milan Popović

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

 • RE&KBT psihoterapija
 • Bračna i partnerska psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihijatrijski pregledi
 • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
 • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

 • Radnim danima 18:00 - 21:00
 • Subota 18:00 - 21:00
 • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.