loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Inhibitori selektivnog preuzimanja serotonina su najčešće propisivani antidepresivi, ali najnovija istraživanja otkrila su da depresija možda nije rezultat hemijskog disbalansa u mozgu, kao što se ranije mislilo. Kako se razumevanje stručnjaka o emocijama, raspoloženju i mozgu razvija, naučnici otkrivaju nove načine lečenja depresije. Razvoj novih antidepresivnih lekova pruža nadu osobama koje se bore sa teškim depresivnim poremećajem (TDP) i depresijom otpornom na lečenje.

Tri Najnovija Antidepresiva Predstavljena u 2023. Godini

Ovaj članak istražuje tri najnovija antidepresiva predstavljena u 2023. godini: esketamin (Spravato), breksanolon (Zulresso) i dekstrometorfan-bupropion (Auvelity). Ovi lekovi, podvrgnuti rigoroznim kliničkim ispitivanjima i odobreni od strane Američke Uprave za Hranu i Lekove (FDA), označavaju značajan napredak u lečenju depresije, pružajući alternativne opcije pacijentima koji doživljavaju uporne simptome depresije.

Esketamin (Spravato) – Revolucionarni Lek u Obliku Nosnog Spreja

Jedan od prvih antidepresiva 2023. godine je esketamin, derivat ketamina. Tradicionalno korišćen kao anestetik, potencijal ketamina da brzo ublaži simptome depresije privukao je pažnju u poslednjim godinama. Esketamin, koji se primenjuje kao nosni sprej, nudi pristupačniji način za pacijente i zdravstvene radnike. Ovaj novi lek u obliku nosnog spreja poseduje jedinstveni mehanizam delovanja koji uključuje ciljanje glutamatnog sistema mozga. Ovo se razlikuje od tradicionalnih antidepresiva i drugih oralnih antidepresivnih lekova koji se fokusiraju na serotonin. Odobrenje FDA za esketamin pruža obećavajuću alternativu osobama sa depresijom otpornom na lečenje, omogućavajući im olakšanje kada su drugi tretmani bili neuspešni. Kontaktirajte Neuro Wellness Spa da biste saznali više o Spravato i da li ste pogodni kandidat za lečenje esketaminom.

Breksanolon (Zulresso) – Rešavanje Postporođajne Depresije

Postporođajna depresija, ozbiljan oblik TDP koji pogađa nove majke, dugo je bila izazovna za lečenje. U 2023. godini, novi antidepresiv pod nazivom breksanolon, prodaje se pod imenom Zulresso, pojavio se kao potencijalni preokret u lečenju postporođajne depresije. Ovaj novi lek se primenjuje intravenski i deluje kao pozitivni alosterički modulator GABA-A receptora, pomažući u regulaciji raspoloženja i ublažavanju simptoma depresije. Odobrenje FDA za breksanolon predstavlja značajan korak u podršci novim majkama tokom osetljivog perioda, pružajući im specijalizovanu opciju lečenja depresije.

Dekstrometorfan-Bupropion (Auvelity) – Dvostruko Delovanje za Povećanu Efikasnost

Kombinovanjem supresanta kašlja dekstrometorfana sa antidepresivom bupropionom, Auvelity nudi jedinstven pristup lečenju depresije. Dekstrometorfan deluje modulacijom NMDA receptora uključenih u depresiju, dok bupropion deluje na receptore norepinefrina i dopamina. Ova kombinacija cilja na više puteva povezanih sa depresijom, potencijalno povećavajući efikasnost i smanjujući neželjene efekte. Iako je bupropion već neko vreme označen kao antidepresivni lek, njegova upotreba uz dekstrometorfan proširuje naše razumevanje netipičnih antidepresiva. Klinička ispitivanja pokazala su obećavajuće rezultate, dokazujući efikasnost Auvelity u lečenju simptoma depresije. Sa odobrenjem FDA, ovaj lek sa dvostrukim delovanjem proširuje spektar opcija dostupnih osobama koje traže olakšanje od depresije.

Lečenje Kliničke Depresije

Uvođenje tri najnovija antidepresiva u 2023. godini, esketamin (Spravato), breksanolon (Zulresso) i dekstrometorfan-bupropion (Auvelity), pokazuje izvanredan napredak u lečenju depresije. Ovi lekovi pružaju nadu pacijentima sa teškim depresivnim poremećajem, posebno onima sa depresijom otpornom na lečenje, nudeći inovativne pristupe u lečenju depresije.

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • RE&KBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.