fbpx
Psihoterapija
Geštalt, REBT, TA, psihodrama i drugi oblici psihoterapije uz iskusne psihoterapeute pomažu vam da rešite emotivne probleme
Psihijatar
Psihijatar kroz integrativni pristup pomaže Vam kod anksioznosti, paničnih napada, depresije, psihoza, bipolarnog poremećaja
Defektolog
Koristimo integrativni pristup koji u rešavanju emotivnih problema dece i omladine uključuje i rad defektologa
Meditacija
Integrišemo u naš rad i meditaciju koja Vam pomaže da postignete visok nivo svesnosti, životne harmonije i sreće.
Vaš put do mentalnog zdravlja
Po čemu se razlikujemo od ostalih?

Ideja koja nas vodi u radu sa klijentima jeste razumevanje psihijatrije i psihoterapije (psihijatar, psihoterapija) u znatno širem okviru od klasičnog i medicinskog. Posmatramo naše klijente na način koji je mnogo širi od medicinskog, ne svrstavajući ih u dijagnostičke kategorije koje se leče klasičnim metodama. Psihoterapija i psihijatrija koju koristimo u radu polaze od čoveka kao individue.

Dr Milan Popović
Doktor medicine, psihijatar na specijalizaciji, REKBT psihoterapeut pod supervizijom
Problemi dece i adolescenata
My title
My Subtitle
Bračna i partnerska psihoterapija
My title
My Subtitle
Individualna psihoterapija
My title
My Subtitle
Grupna psihoterapija
My title
My Subtitle
Psihološka i psihijatrijska pomoć i lečenje
My title
My Subtitle
Pratite nas na Blog-u
Vesti iz Blog-a
Telesna psihoterapija se zasniva na različitim i eksplicitnim teorijama funkcionisanja duha i tela koje uzimaju u obzir kompleksnost čitavog sistema[...]
By Dr Milan Popović
25 новембра, 2020
Telesna psihoterapija vrsta je psihoterapije koja kombinuje rad sa telom i psihom kako bi se klijentu pomoglo u smanjenju psihološke i psihosomatske [...]
By Dr Milan Popović
25 новембра, 2020
Treba znati da studiranje sa sobom nosi više promena- promenu obrazovne ustanove, promenu društva, a za neke i promenu grada, a sve se to dešava u [...]
By Dr Milan Popović
25 новембра, 2020
REBT psihoterapija ima svoju široku primenu u lečenju seksualnih problema i disfunkcija.[...]
By Dr Milan Popović
25 новембра, 2020
Psihijatri i psihoterapija
Naš stručni tim
Dr Milan Popović
Specijalizant psihijatrije i REKBT psihoterapeut u edukaciji
Dr Tijana Antin Pavlović
Psihijatar
Jelena Stanković ex Ćuić
Dipl. pedagog i psihoterapeut
Nina Pećer
Diplomirani psiholog i REBT psihoterapeut u edukaciji
Olivera Ivanović
Hipnoterapeut i regresoterapeut
Miloš Karanović
master psiholog, porodični savetnik i racionalno - emotivno i kognitivno bihevioralni terapeut- RE& KBT pod supervizijom