fbpx

Ordinacija dečije i adolescentne psihijatrije (psihijatar) „Dr Antin Pavlović“ specijalizovana je za dijagnostiku i tretman različitih problema mentalnog zdravlja dece i mladih. Nastali smo kao rezultat višegodišnjeg stručnog  usavršavanja u oblasti psihijatrije, psihoterapije, procedura ranih intervencija, funkcionalne, ortomolekularne  medicine i nutritivne terapije. U svome radu primenjujemo integrativni model  koji spaja konvencionalnu psihijatriju sa nutritivnom, ortomolekularnom, funkcionalnom psihijatrijom i epigenetikom.

Naš stručni  tim koji čine lekar specijalista dečje i adolescentne psihijatrije, logoped, defektolog  i psiholog, posvećen je cilju da se kroz zajednički rad, preventivne i terapijske aktivnosti unapredi mentalno zdravlje dece i mladih. Uvažavajući individualnost svakog deteta i mlade osobe  kreiramo individualne  terapijske programe i ciljeve – psihijatar i saradnici.

Psihijatar i tim defektologa…

Naše psihoterapijske i psihijatrijske usluge usmerene su ka adolescentima u cilju  pomoći mladim ljudima kako bi lakše prošli kroz ovaj izazovan životni period. U tom smislu bavimo se poremećajima raspoloženja ( depresija, bipolarni afektivni poremećaj), anksioznost, napadi panike, adolescenta kriza, poremećaji ishrane, psihoze.

Dijagnostika i različiti terapijski modaliteti raspoloživi su deci sa:

  • Problemima iz autističnog spektra, deci sa problemima pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govorno – jezičkog i psihomotornog razvoja, deci koja imaju poteškoće u izgovoranju glasova, tikove ili mucanje
  • Pružamo podršku kod poteškoća u učenju i savladavanju školskih veština, disleksije, disgrafije, kao i prevenciju školskog neuspeha.

 

U ordinaciji „Dr Antin Pavlović „ sprovode se različite vrste usluga i tretmana koji su prilagođeni uzrastu i individualnim potrebama svakog deteta i mlade osobe:

– Specijalistički pregled dečjeg i adolescentnog psihijatra

– Intergrativni i biomedicinski pristup u prevenciji i tretmanu problema mentalnog  zdravlja i  razvojnih poremećaja

– Nutrigenetika i neurogenetika

– Stimulacija govorno- jezičkog razvoja  i logopedski tretmani

– Defektološki tretmani – reedukacija psihomotorike

– Program dodatne podrške u učenju

– Priprema za prvi razred osnovne škole

– Profesionalna orijentacija

– Savetodavni rad sa roditeljima

Porodična psihoterapija

Individualna psihoterapija

– Grupna psihoterapija

Pozovite i zakažite pregled

Dr Tijana Antin Pavlović

+381 60 59 55 640