loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Testament je pravni dokument koji omogućava pojedincu da izrazi svoju poslednju volju u vezi sa raspodelom imovine nakon smrti. Međutim, valjanost testamenta može biti dovedena u pitanje ukoliko postoji sumnja u mentalnu sposobnost osobe koja ga je sastavila. U takvim situacijama, psihijatrijsko veštačenje postaje neophodno. Ovaj tekst ima za cilj da razjasni kada i zašto je psihijatrijsko veštačenje testamenta potrebno, koje su njegove metodološke osnove i kakve implikacije može imati na pravni ishod.

Kriterijumi za psihijatrijsko veštačenje

Psihijatrijsko veštačenje se obično vrši kada postoji sumnja u mentalnu sposobnost osobe koja je napravila testament. Kriterijumi za ovakvu vrstu veštačenja uključuju:

 1. Razumevanje posledica delovanja: Da li je osoba bila svesna implikacija koje njeno zaveštanje nosi? Da li je mogla da razume kako će njena odluka uticati na naslednike i druge strane?
 2. Sposobnost donošenja odluka: Da li je osoba mogla da razume i svari informacije koje su relevantne za donošenje odluke o zaveštanju? Ovo uključuje sposobnost da se razume vrednost imovine, kao i pravne posledice koje zaveštanje nosi.
 3. Odsustvo poremećaja mišljenja: Da li su deluzije, halucinacije ili drugi psihijatrijski simptomi uticali na odluku o zaveštanju? Ovo je posebno važno u slučajevima kada osoba ima istoriju mentalnih bolesti.

Metodologija veštačenja

Veštačenje se obično sastoji iz nekoliko faza:

 1. Proučavanje medicinske dokumentacije: Ova faza uključuje analizu svih dostupnih medicinskih izveštaja, uključujući i istoriju lečenja.
 2. Intervju sa svedocima: Ovo podrazumeva razgovore sa osobama koje su bile u kontaktu sa pokojnikom u vreme kada je testament napisan. Njihova svedočenja mogu pružiti dragocene informacije o mentalnom stanju osobe.
 3. Psihijatrijski pregled: Ova faza može uključivati neuropsihološko testiranje, kao i druge dijagnostičke metode koje mogu pomoći u oceni mentalnog stanja.
 4. Konsultacije sa drugim stručnjacima: U nekim slučajevima, može biti potrebno konsultovati se sa neurolozima, gerijatrima ili drugim medicinskim stručnjacima kako bi se dobila što kompletnija slika.

Zaključak i implikacije

Nakon što se veštačenje završi, psihijatar izdaje stručno mišljenje koje može biti korišćeno u pravnom postupku. Ovo mišljenje može potvrditi ili oboriti valjanost testamenta, i kao takvo, ima veliki značaj u pravnoj praksi. Osim toga, rezultati veštačenja mogu imati široke implikacije, uključujući i mogućnost pokretanja dodatnih pravnih postupaka, kao što su parnice za utvrđivanje nasledstva ili čak krivični postupci u slučajevima sumnje na manipulaciju ili zloupotrebu.

Dr Milan Popović, psihijatar

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

 • RE&KBT psihoterapija
 • Bračna i partnerska psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihijatrijski pregledi
 • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
 • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

 • Radnim danima 18:00 - 21:00
 • Subota 18:00 - 21:00
 • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.