Šumska terapija značajno poboljšava sveukupno zdravlje kod mladih žena – naučna studija

 

Uticaj šumske šetnje na poboljšanje zdravlja i izlečenje dobija sve veću pažnju javnosti i zvanične medicine.

 

U toku 2019. godine urađena je naučna studija čiji cilj je bila procena uticaja šumske terapije na fiziološke i psihološke parametre zdravlja kod mladih žena. Eksperimenti su izvedeni u 6 šuma (test) i 6 gradskih područja (kontrola). Ukupno 12 učesnika u svakom području (ukupno 60 učesnika, prosečna starost: 21,0 ± 1,3 godine) dobili su instrukcije da šetaju šumom i gradskim područjima otprilike 15 min; istovremeno, merena promenljivost frekvencije otkucaja srca, krvni pritisak i puls da bi se utvrdilo uticaj boravka i šetnje šumom na taj aspekt zdravlja.

 

Šetnja šumom bila je usko povezana sa znatno višom parasimpatičkom nervnom aktivnošću i nižim simpatičkim nervnim aktivnostima i radom srca. Dokazano je da pored veoma pozitivnog uticaja na srce i krvni pritisak, šetnja šumom značajno smanjuje anksioznost, panične napade, strahove, depresiju, tugu, bes, ljutnju, neprijateljstvo, umor, nedostatak pažnje, koncentracije i pamćenja.

 

Boravak u šumi i šumska psihoterapija poboljšavaju raspoloženje, pamćenje, pažnji i koncentraciju, kao i opštu motivaciju i životnu i radnu efikasnost. Kratka šetnja šumom rezultirala je fiziološkim i psihološkim efektima opuštanja kod mladih žena.

 

Pratite naš rad na našoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/sumskapsihoterapija

 

Studija preuzeta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30650572/

 

Dr Milan Popović

doktor medicine, psihijatar na specijalizaciji, REKBT psihoterapeut pod supervizijom

 

 

Pratite nas i lajkujte:
error20
fb-share-icon0
Tweet 45k