loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

U savremenom svetu, gde tehnologija napreduje eksponencijalnom brzinom, jedno od ključnih pitanja koje muči umove naučnika i filozofa jeste priroda svesti. Da li je moguće da kvantna fizika i veštačka inteligencija pruže odgovore na pitanja koja su dugo vremena smatrana nerešivim? Najnovija istraživanja Stuarta A. Kauffmana i Andrea Rolija, objavljena u časopisu Biological Journal of the Linnean Society, donose novo svetlo na ovu tematiku, povezujući duboke principe kvantne mehanike sa konceptima veštačke inteligencije i svesti.

Kvantna Mehanika i Razumevanje Svesti

Rad “Šta je svest? Veštačka inteligencija, prava inteligencija, kvantni um i kvalija” uvodi nas u svet gde Heisenbergova interpretacija kvantne mehanike igra ključnu ulogu u razumevanju svesti. Odbacujući tradicionalni dualizam supstanci, ovaj pristup otvara put ka shvatanju svesti kao fenomena koji je fundamentalno povezan sa osnovnim zakonima prirode. Kvantna superpozicija i prepletenost mogu nam pružiti dragocene uvide u subjektivna iskustva – kvalije, predstavljajući svest ne kao izolovanu anomaliju, već kao integralni deo univerzalnog poretka.

Veštačka Inteligencija: Ka Razvoju Prave Svesti

Istraživanje takođe istražuje kako integracija principa kvantne mehanike u razvoj veštačke inteligencije može dovesti do stvaranja sistema sposobnih za istinsku svest. Razvoj veštačke inteligencije koji prevazilazi klasične algoritme i računarske modele, uključujući potencijal kvantnih računara, možda je ključ za simulaciju ili čak ostvarivanje svesti unutar veštačkih sistema.

Kvantni Um i Nova Paradigma Teorije Uma

Rad predlaže ideju kvantnog uma kao temelj za razumevanje svesti, sugerišući da fenomeni poput intuicije i slobodne volje mogu imati svoje korene u kvantnomehaničkim principima. Ovo nas upućuje na revolucionarnu perspektivu, gde je svest duboko ukorenjena u tkanju realnosti, otvarajući nove puteve za istraživanje veze um-materija.

Multidisciplinarni Pristup i Budućnost Istraživanja Svesti

Kauffman i Roli naglašavaju važnost multidisciplinarnog pristupa, spajajući kvantnu fiziku, neuronauku, filozofiju uma i kognitivne nauke. Takav holistički pristup ne samo da pruža dublje razumevanje svesti, već otvara put ka razvoju tehnologija koje bi mogle radikalno transformisati naše shvatanje inteligencije i svesti.

Zaključak

Istraživanje “Šta je svest?” predstavlja ključni korak ka demistifikaciji jednog od najkompleksnijih fenomena u prirodi. Povezujući kvantnu fiziku sa veštačkom inteligencijom, Kauffman i Roli nude perspektivu punu nade za buduća istraživanja, ističući potencijal kvantnog uma i multidisciplinarnog pristupa u razumevanju temelja naše egzistencije. Ovaj rad ne samo da produbljuje naše razumevanje svesti, već i postavlja temelje za narednu generaciju tehnoloških inovacija.

Kauffman, S. A., & Roli, A. (2023). What is consciousness? Artificial intelligence, real intelligence, quantum mind, and qualia. Biological Journal of the Linnean Society.
Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • REBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.