loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Emocionalna inteligencija (EI) je sposobnost razumevanja i upravljanja sopstvenim emocijama, kao i emocijama drugih ljudi. Ona je ključna za uspeh u životu, kako privatnom tako i poslovnom. Nedostatak emocionalne inteligencije može dovesti do nerazumevanja i konflikta u međuljudskim odnosima, a samim tim i do stresa i anksioznosti. Jedan od načina razvijanja emocionalne inteligencije jeste primena REBT terapije.

Razumevanje emocionalne inteligencije

Emocionalna inteligencija ima pet ključnih komponenti: samosvest, samoregulacija, motivacija, empatija i socijalne veštine. Samosvest se odnosi na sposobnost prepoznavanja sopstvenih emocija i misli. Samoregulacija predstavlja sposobnost kontrole i upravljanja sopstvenim emocijama. Motivacija se odnosi na ciljeve i želje koje osoba ima. Empatija predstavlja sposobnost razumevanja tuđih emocija. Socijalne veštine se odnose na sposobnost komunikacije i interakcije sa drugim ljudima.

Kada osoba razume svoje emocionalne procese i razvije sposobnost kontrole sopstvenih emocija, može se bolje nositi sa stresom i pritiskom u svakodnevnom životu. Empatična osoba takođe može bolje razumeti druge ljude i uspostaviti kvalitetnije međuljudske odnose. Razvijene socijalne veštine takođe pomažu u uspostavljanju i održavanju zdravih odnosa sa drugim ljudima.

Primena REBT terapije u razvoju EI

Racionalno emotivna bihejvioralna terapija (REBT) je psihoterapijski pristup koji se fokusira na promenu iracionalnih uverenja koja utiču na emocionalnu reakciju osobe. REBT terapija pomaže osobi da postane svesna svojih iracionalnih uverenja i da ih zameni racionalnim uverenjima. Ovaj proces pomaže osobi da razvije samosvest, samoregulaciju, motivaciju i empatiju.

Kada osoba uvidi da su iracionalna uverenja uzrok njihovih negativnih emocija, može početi da ih menja. Na primer, osoba koja veruje da mora biti savršena u svemu što radi može imati osećaj stalnog stresa i pritiska. REBT terapija pomaže osobi da uvidi da su takva uverenja iracionalna i da je prihvatljivo biti samo dobar, a ne savršen. Ovo može dovesti do smanjenja stresa i povećanja samopouzdanja.

Empatija se takođe može razvijati kroz REBT terapiju. Kada osoba postane svesna svojih iracionalnih uverenja i kako ona utiču na njihove emocije, moguće je bolje razumeti druge ljude i njihove reakcije. Takođe, razvijanje racionalnih uverenja može dovesti do boljeg razumevanja drugih ljudi i njihovih perspektiva na situaciju.

Razvijanje emocionalne inteligencije je ključno za uspeh u životu. REBT terapija je efikasan način za razvijanje emocionalne inteligencije kroz razvijanje samosvesti, samoregulacije, motivacije, empatije i socijalnih veština. Kroz ovaj proces, osoba može naučiti kako da kontroliše svoje emocije i kako da uspostavi kvalitetnije međuljudske odnose.

Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • REBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.