loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Racionalno Emotivna Kognitivno Bihejvioralna Terapija (REKBT) predstavlja revolucionarni pristup u psihoterapiji, koji se fokusira na racionalizaciju misli i ponašanja pojedinca. Ovaj pristup, koji je razvio američki psiholog Albert Elis 1955. godine, bazira se na ideji da su naša uverenja, a ne spoljni događaji, ključni u oblikovanju naših emocionalnih reakcija. U ovom tekstu, detaljno ćemo istražiti kako REKBT funkcioniše i na koje načine može pomoći ljudima da se suoče i prevaziđu emotivne probleme.

Istorija i Evolucija REKBT

Albert Elis, osnivač REKBT, bio je pionir u razvoju ovog pristupa, nezadovoljan tradicionalnim metodama psihoanalize. Elis je smatrao da je ključno fokusirati se na sadašnje probleme i način na koji ljudi reaguju na situacije u svojoj trenutnoj svakodnevici. To je dovelo do stvaranja terapije koja se usredsređuje na prepoznavanje i preoblikovanje iracionalnih misli i uverenja, s ciljem postizanja emocionalne dobrobiti.

Ključni Principi REKBT

REKBT se zasniva na ABC modelu koji objašnjava interakciju između događaja (A), uverenja (B) i emocionalnih/ponašajnih posledica (C). Elis je naglasio da naše reakcije na događaje nisu direktno uzrokovane samim događajima, već načinom na koji ih interpretiramo kroz naša uverenja.

A – Aktivirajući Događaj

Odnosi se na spoljašnji događaj ili situaciju koja deluje kao okidač.

B – Uverenja

Predstavljaju našu interpretaciju događaja. Elis je naglasio da su iracionalna uverenja često koren emocionalnih problema.

C – Posledice

Emocionalne i ponašajne reakcije koje proizlaze iz naših uverenja o događaju.

Terapijski Proces u REKBT

Terapijski proces u REKBT fokusira se na identifikaciju, osporavanje i zamenu iracionalnih uverenja racionalnim. Terapeut vodi klijenta kroz proces preispitivanja i reformulacije misli, podstičući razvoj zdravijih i adaptivnijih načina razmišljanja.

Identifikacija Iracionalnih Uverenja

Kroz dijalog, terapeut pomaže klijentu da prepozna i artikuliše svoja iracionalna uverenja koja doprinose emocionalnim smetnjama.

Osporavanje Iracionalnih Uverenja

Klijent uči da osporava svoja iracionalna uverenja, ispitujući njihovu logičnost, sledstvenost i korisnost.

Razvijanje Racionalnih Alternativa

Kroz proces REKBT, klijenti razvijaju i jačaju racionalna uverenja koja služe kao temelj zdravijeg emocionalnog i ponašajnog odgovora.

Primena REKBT u Praksi

REKBT se pokazala kao efikasna u tretiranju širokog spektra emocionalnih problema, uključujući anksioznost, depresiju, nisko samopoštovanje, ljutnju, i druge. Terapija pomaže klijentima da razviju veštine suočavanja sa izazovima, unapređuju interpersonalne odnose i poboljšavaju opšte emocionalno stanje.

Unapređenje Samopouzdanja i Samoefikasnosti

REKBT podstiče razvoj samopouzdanja i samoefikasnosti kroz sticanje kontrole nad sopstvenim mislima i emocijama.

Poboljšanje Kvaliteta Života

Kroz promenu načina razmišljanja i reagovanja na situacije, klijenti mogu značajno poboljšati svoj opšti kvalitet života.

Zaključak

Racionalno Emotivna Kognitivno Bihejvioralna Terapija nudi praktičan i direktan pristup rešavanju emocionalnih problema. Kroz rad na identifikaciji i transformaciji iracionalnih uverenja, REKBT pruža alate i tehnike koje pojedincima pomažu da postignu emocionalnu ravnotežu i bolji kvalitet života.

Dr Milan Popović

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • RE&KBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.