Seksualna psihoterapija

Psihoterapija seksualnih problema

Seksualne disfunkcije i seksualni problemi

REBT psihoterapija ima svoju široku primenu u lečenju seksualnih problema i disfunkcija.

Procentualno veliki broj ljudi ima probleme vezane za seksualne disfunkcije. Seksualne disfunkcije veoma su zastupljena grupa seksualnih poremećaja koju karakterišu smetnje u seksualnom funkcionisanju i teškoće u toku seksualnog odnosa, tokom neke faze (seksualna želja, uzbuđenje, orgazam). Najčešće disfunkcije jesu: prerana ejakulacija, impotencija, erektilna disfunkcija, frigidnost, anorgazmija.

Seksualni problemi

Seksualno disfunkcionalno ponašanje jeste veoma bolan doživljaj, ugrožava sreću i zadovoljstvo i značajno utiče na kvalitet života . Kao posledica toga javljaju se: gubitak samopoštovanja, strah, depresija, stid, krivica, suicid, negativni uticaji na mnoge aspekte života i motivacije. Bez obzira da li je u pitanju tretman poremećaja seksualne želje, uzbuđenja ili orgazma, REBT terapeuti polaze od teorijske pretpostavke da poremećaj nije izazvan spoljnim faktorima, nego iracionalnim uverenjima klijenta, koja izazivaju emocionalne blokade i druge psihofizičke probleme, uključujući i stres i seksualne probleme bilo koje vrste.

REBT terapeuti pružaju klijentima znanje uz pomoć kog menjaju njihova iracionalna uverenja o seksu, kako bi ih upoznali sa različitim metodama koje se koriste u tretmanu seksualnih disfunkcija. U isto vreme REBT psihoterapeuti pokušavaju da klijentima pomognu da postignu otvorene, eksperimentišuće, racionalne, individualističke stavove prema ljubavi, vezi, braku i seksu i pomognu im da promene mitove, pogrešna uverenja i stid kada je seks u pitanju.

U seksualnoj terapiji REBT psihoterapeuti koriste imaginativne tehnike, naročito kod žena koje imaju teškoće da se seksualno uzbude ili postignu orgazam. Takvim klijentima objašnjavanju i pokazuju se kako da koriste različite fantazije, koje će imati efekta u njihovim indiviualnim slučajevima, i da to čine bez stida i osećanja krivice, čak i ako im njihove fantazije izgledaju sramotne ili socijalno neprihvatljive. Terapeuti im mogu reći da koriste uobičajene seksualne fantazije, različite vrste pornografskog materijala, romantične imaginacije, ili fantazije koje su obostrano verbalizovane sa njihovim stalnim ili povremenim partnerima, fokusirajući se na sopstvene osećaje i reakcije, kao i na reakcije njihovih partnera.

REBT psihoterapeuti uče klijente da preispitaju iracionalna uverenja prema sebi, drugima i uslovima života i konstanto ih menjaju u racionalna uverenja. U tretmanu klijenata sa seksualnim problemima, tehnike uklanjanja stida i osećanja krivice veoma su značajne i dragocene. Mnogi ljudi koji imaju seksualne probleme se bespotrebno stide ili imaju krivicu zbog svojih seksualnih sklonosti.

Stid i nedostatak samopoštovanja i bezuslovnog prihvatanja

Prema REBT psihoterapiji, stid i samoobezvređivanje, najčešće uzrokuju emocionalne poremećaje i stvaraju disfunkcije i seksualne probleme. Klijentima se vrlo često daju vežbe protiv stida, bilo seksualne ili neseksualne prirode, tako da oni, na taj način, mogu da pokažu i dokažu sebi da nije kraj sveta ako obavljaju tzv. sramne, luckaste ili smešne radnje, čak i kada ih izvode u javnosti.

REBT psihoterapeut prihvata klijente sa seksualnim problemima, bez obzira koliko se glupo oni ponašaju . REBT terapeuti radi bezuslovnog prihvatanja klijenata sa seksualnim problemima podučavaju klijente kako da bezuslovno prihvataju sebe.

Ljudi, u seksu, kao i u drugim oblastima života, uporno odbijaju da preuzmu rizik za neke aktivnosti, jer ih često definišu kao užasne čak i kada one zaista nose malu opasnost. Njihovi najveći rizici uključuju stid i strah da ispadnu budale u očima okoline. U REBT-u ohrabrujemo i tražimo da naši klijenti preuzmu rizik za mnoge za njih sramne ili budalaste aktivnosti.

REBT tretman seksualnih disfunkcija, podrazumeva rad na emocionalnim poremećajima, i usmeren je na uklanjanje emocionalnih poremećaja uz korigovanje specifičnih seksualnih disfunkcija. Kao sastavni deo procesa rešavanja problema, REBT pristup koristi ražličite praktične i edukativne metode, npr. audio-vizuelne sadržaje ( video zapise, filmove, snimak sopstvenih seansi koje klijent preslušava između seansi), zatim biblioterapiju, prisustvo klijenata na raznim predavanjima i sl.

Dr Milan Popović, psihoterapeut pod supervizijom.

061/180 1972