Grupna psihoterapija

Pojedini emocionalni problemi lakše se rešavaju u grupi