Šta je rezilijentnost, hrabrost i životna otpornost?

Rezilijentnost (psihička otpornost)

Rezilijentnost je sposobnost da se sa preprekama, neuspesima, krizama i bolom (kako emocionalnim tako i fizičkim) suočimo samopouzdano i hrabro To je sposobnost da se brzo oporavimo odiskušenja i tragedija.

Rezilijentnost je unutrašnji kvalitet koji nam pomaže da ne odustanemo, čak i kada ništa ne ide u skladu sa našim planovima i namerama Ona je sposobnost da ostanemo na svom putu i da odolimo iskušenju da odustanemo kada je teško Rezilijentni ljudi ne brinu zbog budućnosti, jer znaju da će se snaći šta god da se desi.

Rezilijentni ljudi ne žive u prošlim kajanjima, tugama i porazima, već se koncentrišu na sadašnjost i na stvari nad kojima imaju kontrolu.

Rezilijentni ljudi znaju da su oni odgovorni za svoje postupke i ne očajavaju nad okolnostima koje rade protiv njih Ne žale se i ne okrivljuju druge S druge strane ne okrivljuju ni sebe, već proaktivno pristupaju svom životu.

Kada pričamo o rezilijentnosti ključna informacija jeste da je u značajnoj meri rezilijentnost naučena, odnosno naučeni obrazac osećanja, razmišljanja i ponašanja Imajući to u vidu, svako od nas može da nauči da bude rezilijentniji.

Naučite da budete hrabri i rezilijentni. Zakažite seansu kod psihoterapeuta već danas.

Dr Milan Popović

Doktor medicine na specijalizaciji psihijatrije i RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom

Mob: 061/180 1972