loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

U eri naprednih naučnih otkrića, granice između različitih oblasti znanja postaju sve manje vidljive, otvarajući neistražene puteve za dublje razumevanje složenosti koja leži u osnovi naše stvarnosti. Jedan od najistaknutijih primera ove interdisciplinarnosti je istraživanje svesti kroz perspektivu kvantne gravitacije, koje na jedinstven način spaja kvantnu fiziku, teoriju gravitacije, teoriju petlji, filozofiju uma i neuronauku. Cilj ovog pristupa je produbljivanje razumevanja jedne od najvećih enigmi – kako su svesnost, materija i temeljna struktura svemira međusobno povezani.

Kvantna fizika i svest

Kvantna mehanika, sa svojim principima superpozicije i kvantne prepletenosti, pruža fascinantan uvid u svest koji izmiče objašnjenjima klasičnih pristupa. Teorija koju su predstavili Roger Penrose i Stuart Hameroff sugeriše da kvantni procesi unutar mikrotubula neurona igraju ključnu ulogu u stvaranju svesnog iskustva. Ovaj model, poznat kao orkestrirana objektivna redukcija (Orch-OR), iako kontroverzan, ističe potencijalnu povezanost između osnovnih načela kvantne fizike i složenih stanja svesti, otvarajući nova pitanja o prirodi svesti i njenom mestu u fizičkom svetu.

Teorija petlji i gravitacija

S druge strane, teorija petlji i gravitacije teži kvantizaciji gravitacije primenom kvantne mehanike na strukturu prostora i vremena. Ovaj pristup, koji predstavlja radikalno novu viziju tradicionalnog shvatanja kontinuiranog prostora, sugeriše da je prostor sačinjen od diskretnih petlji. Teorija petlji gravitacije otvara nove perspektive za razumevanje univerzuma i potencijalno pruža uvid u to kako svest može biti integrisana u temeljnu strukturu fizičke realnosti.

Svest i kvantna gravitacija

Istraživanje svesti u okviru kvantne gravitacije može biti ključno za razotkrivanje načina na koji svesno iskustvo interaguje sa fizičkom stvarnošću na bazičnom nivou. Ako su kvantni fenomeni temelj gravitacije, kako govori teorija petlji, postoji mogućnost da je svesnost ne samo epifenomen bioloških procesa, već i osnovna karakteristika samog univerzuma. To bi značilo da je svest ugrađena u temelj svemira, otvarajući revolucionarne perspektive na pitanja percepcije realnosti i prirode svesnog iskustva.

Implikacije za razumevanje realnosti

Prihvatanje duboke povezanosti između svesti i kvantne strukture svemira ima velike implikacije za našu filozofiju, nauku i generalno razumevanje realnosti. Ovaj pristup dovodi u pitanje tradicionalnu dualističku paradigmu uma i materije, istovremeno zahtevajući razvoj novih teorijskih modela koji bi adekvatno objasnili prirodu svesti i njen odnos sa univerzumom. Nastavak istraživanja u ovoj oblasti ne samo da bi mogao da pruži odgovore na dugo postavljana pitanja o suštini svesti, već bi mogao i da otkrije nove, do sada neistražene aspekte našeg svemira.

Razumevanje svesnosti kroz prizmu kvantne gravitacije predstavlja izazovno, ali izuzetno obećavajuće polje istraživanja, koje se nalazi na preseku nekoliko disciplina. Produbljivanje našeg shvatanja ovog kompleksnog odnosa neće samo unaprediti razumevanje svesnosti, već bi moglo i da promeni način na koji posmatramo i tumačimo temeljnu strukturu naše realnosti. Ovaj interdisciplinarni pristup nudi potencijal za revolucionarna otkrića u tajnama uma i svemira, obećavajući otkrivanje novih horizonta u našem nastojanju da razumemo složenost sveta koji nas okružuje.

Dr Milan Popović

Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • REBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.