Ознака: Antisocijalni poremećaj ličnosti – kriminal i psihopatija