Ознака: „Big Five“ test u proceni poslovne adekvatnosti i pojedinih crta ličnosti

„Big Five“ test u proceni poslovne adekvatnosti i pojedinih crta ličnosti

„Big Five“ test u proceni poslovne adekvatnosti i pojedinih crta ličnosti

“Big Five” model pretpostavlja postojanje pet bazičnih dimenzija koje leže uosnovi osobina ličnosti otkrivenih kako prilikom analize prirodnih jezika, tako i analize psiholoških mernih instrumenata. Te dimenzije su: neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost, saradljivost i savesnost.