Ознака: Bipolarni poremećaj raspoloženja – manija i depresija