Ознака: Frustracije i niska frustraciona tolerancija