Ознака: Jesenja i zimska depresija (sezonski afektivni poremećaj)