Ознака: Koje su uobičajene negativne emocije koje se javljaju nakon raskida