Ознака: poremećaj ličnosti

Opsesivno-kompulzivni (anankastični) poremećaj ličnosti

Opsesivno-kompulzivni (anankastični) poremećaj ličnosti

Opsesivno-kompulzivni (anankastični) poremećaj ličnosti

Opsesivno-kompulzivne ličnosti su vredne, skrupulozne, maksimalno pedantne, savesne, tvrdice, preterani komformisti i rigidno se pridržavaju socijalnih pravila i moralnih načela. Izuzetno poštuju red, pravila, organizaciju. Iako mogu da imaju dosta prijatelja, njihovi odnosi nisu bliski. Ove osobe čine velike usluge prijateljima, ali bez spontanosti,entuzijazma ili emotivnog angažmana.

Fokus na rad

Nisu sposobni za velike radosti i uživanje u životu, jer su ekscesivno odani radu i produktivnosti po cenu zapostavljanja uživanja i druženja. Njihova energija je usmerena ka postizanju i obezbedjivanju sigurnosti, a ne ka postizanju zadovoljstva, pri čemu na novac gledaju kao na nešto što im obezbedjuje sigurnost za budućnost. Postoji tendencija da se zavidi autoritetima, ali se to ne ispoljava javno i otvoreno. Naglašeno su oprezni (pa i sumnjičavi). Nesposobni su za kompromise, otudjuju ljude od sebe, jer forsiraju svoja pravila. Imaju malo prijatelja uprkos mogućnosti za stabilan brak.

Disciplina

Njihova uloga u radnim dužnostima je u skladu sa strukturom opsesivno-kompulzivne ličnosti. Žena sa ovim karakteristikama će biti dobar referent za higijenu, ali ne i za zabavu. Radije će biti sekretari i blagajnici nego predsednici. Ponekad pokazuju neumereno insisitranje da se prihvati njihov način delovanja kao što pokazuju i neumere otpor da dozvole drugima da nešto urade (mimo pravila).

Nema imaginacije i originalnosti

Kod ovih osoba ne postoji smisao za imaginaciju i originalnost, već je naglašena preokupacija detaljima i perfekcionizam, što može uticati na sporost u obavljanju poslova. Preokupacija detaljima pomera u stranu krupne probleme. To su ljudi koji ne vide šumu od drveća. Oni žive sistematično, bez smisla za zadovoljstvo, i kada se sruši ceo sistem obezbedjenja može da se razvije depresija ili okp. Nisu sposobni da žive po principu “ovde i sada” , a neretko im se nameću uporne i neprijatne misli koje nemaju kvalitet prisilne neuroze, odnosno OKP.

U formiranju ovog tipa ličnosti od značaja je analni stadijum psihoseksualnog razvoja, tj. on se razvija u fazi roditeljskih pokušaja socijalizacije deteta (trening toaleta).

Nepoznat autor

Granični poremećaj ličnosti (borderline)

Granični poremećaj ličnosti (borderline)

Granični poremećaj ličnosti (borderline)

Osnovna karakteristika ovog poremećaja je granična organizacija ličnosti koja podrazumeva poremećeno funkcionisanje na različitim nivoima (afekat, mišljenje, ponašanje) sa smenom elemenata nepsihotičnog (neurotičnog, psihopatskog) i psihotičnog.

ICD10 ovaj poremećaj uključuje u emocionalno nestabilni PL koji ima dve podvarijante (impulsivni i granični) pri čemu obe karakteriše tendencija ka impulsivnim radnjama bez razmišljanja o posledicama i afektivna nestabilnost.

Simpotmatologija nije uvek tipična. Manifestna je nestabilnost mnogih psihičkih funkcija, posebno raspoloženja, mišljenja, ponašanja, interpersonalnih odnosa, odnosa prema samom sebi (poremećaj identiteta).

Moguće su promene raspoloženja više puta u toku dana – od normalnog do depresije, razdražljivosti, anksioznosti, mrzovolje i bezrazložne srdzbe i gubitka kontrole. Granični PL ima i poremećaj mišljenja u smislu kvalitativnih distorzija – prekomerne generalizacije i povremeno naznačene sumanutosti, ali nema poremećen test realnosti (nema ni kvalitet ni intenzitet kao kod shizofrenih poremećaja mišljenja).

Ponašanje je često nepredvidivo i impulsivno, sa mogućim fizičkim samopovredjivanjem (manifestacije impulsivnosti: trošenje novca, seksualne aktivnosti, korišćenje tableta, jedenje, vožnja).

Duboki poremećaj identiteta može se odnositi na polni identitet, poremećen “self-image”, dugotrajne lične ciljeve, stremljenja i individualni sistem vrednosti. Ponekad teško podnose samoću, imaju osećaj praznine i dosade.

Psihotično doživljavanje nije traumatično za ovaj tip ličnosti pa su moguće različite psihotične epizode isključivo kratkotrajne.

Zbog brzih, graničnih oscilacija ka psihozama (zbog “polupropustljivih” Ego granica) ovi pacijenti se često leče kao psihoze.

Nepoznat autor