Ознака: RACIONALNO EMOCIONALNA BIHEJVIORALNA TERAPIJA ( REBT)