Ознака: Racionalno-emotivno-bihejvioralna terapija (REBT)