Ознака: Šta je patološko laganje i kako ga prepoznati i lečiti