Ознака: Šumska terapija i psihoterapija leči mentalne i telesne bolesti