Ознака: Šumska terapija i psihoterapija leči mentalne i telesne bolesti

Šumska terapija i psihoterapija leči sledeće psihičke i telesne bolesti

Šumska terapija i psihoterapija leči sledeće psihičke i telesne bolesti

Šumska terapija i psihoterapija leči mentalne i telesne bolesti

 

U periodu od 2004. godine sprovedena je serija naučnih studija o efektima šumske terapije na ljudsko zdravlje i zvani… Opširnije