Ознака: Uverenja – iracionalna i racionalna uverenja kao uzrok emotivnih problema