loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Uvod

U dubinama ljudske psihe, gde se preplavljuju svetlost i tama, arhetip Senke igra ključnu ulogu. Ovaj arhetip, koji je i refleksija i suprotnost svetlosnim aspektima ličnosti, postaje još kompleksniji kada se u njega uključe elementi dobra i zla, personifikovani kroz figure Boga i Satane. Ovaj tekst ima za cilj da istraži kako se arhetip Senke manifestuje u kontekstu ovih kosmičkih sila i kako to utiče na proces individuacije.

Senka kao ogledalo duše i kosmičkih sila

Senka nije samo sumrak ljudske duše; ona je i kosmički ekran na kojem se projektuju božanski i demonski aspekti. U tom kontekstu, Senka postaje mesto susreta između onoga što je božansko i onoga što je demonsko u nas, služeći kao katalizator za dublje razumevanje univerzalnih zakona i ljudske prirode.

Dijalog sa Senkom, Dobrom i Zlom

Individuacija zahteva dijalog ne samo sa Senkom, već i sa božanskim i demonskim aspektima koji se u njoj kriju. Ovaj trostruki dijalog se odvija kroz simbole, snove i mitove, koji služe kao mostovi između svesti i nesvesti. Kroz ovu interakciju, pojedinac može da integriše aspekte Senke, dobra i zla, u svoju svest, čime se postiže veći stepen samospoznaje i unutrašnje harmonije.

Psihoterapeutski pristup: Rad sa Senkom i kosmičkim silama

U psihoterapiji, rad sa Senkom i njenim božanskim i demonskim aspektima je od suštinskog značaja. Kroz različite terapeutske tehnike, klijenti se podstiču da prepoznaju i integrišu ove aspekte. Ovaj proces je često bolan i zahteva veliku dozu hrabrosti, ali je neophodan za postizanje psihološke celovitosti.

Filozofska razmatranja: Senka kao metafora kosmičke borbe

Senka, u ovom kontekstu, postaje metafora za kosmičku borbu između dobra i zla koja se odvija u svakom pojedincu. Ova borba nije samo moralna dilema, već i osnovni uslov za postizanje individuacije i samospoznaje. Kroz suočavanje sa ovim aspektima, pojedinac ne samo da postaje svestan svojih potisnutih aspekata, već i stiče mogućnost za njihovu integraciju u celovitu ličnost.

Zaključak

Arhetip Senke je neizostavan deo procesa individuacije. Kroz suočavanje sa Senkom i njenim božanskim i demonskim aspektima, pojedinac ne samo da postaje svestan svojih potisnutih aspekata, već i stiče mogućnost za njihovu integraciju. Samim tim, Senka, dobro i zlo prestaju da budu neprijatelji i postaju saveznici na putu ka unutrašnjoj harmoniji i samospoznaji.

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • RE&KBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.