Usluge psihoterapije i psihijatra

Dr Milan Popović

Usluge psihoterapije i psihijatar

Pružam klijentima i pacijentima jedinstveni integrativni pristup u rešavanju emocionalnih i psihičkih problema
Individualna psihoterapija i psihijatar

Rešavanje emocionalnih problema kroz individualni rad sa klijentom upotrebom RE&KBT, kao i Majndfulnes meditacije

Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija je usmerena na interakciju između članova grupe pa je posebno pogodna za one klijente koji imaju poteškoće u socijalnim odnosima…

Bračna i partnerska psihoterapija

Bračna terapija jeste psihoterapija namenjena parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji, učestale razmirice, konflikati i tenzije…

Majndfulnes meditacija

Majndfulnes meditacija je naučni, treći talas KBT psihoterapije. Omogućuje klijentu da uz tehnike disanja i uz pomoć psihoterapeuta postigne stanje pune svesnosti i sreće…

Pružamo pomoć u rešavanju sledećih emocionalnih i psihičkih problema

 • bezuslovno prihvatanje sebe i drugih
 • razvijanje sopstvenih potencijala i sticanje uvida o sebi i drugima
 • izgradnja sopstvenog željenog identiteta
 • unapređenje emotivnog života
 • bes, ljutnja, krivica, stid
 • povređenost
 • traumatski događaji, gubici, tugovanje, stres
 • anksioznost, napetost, panični napadi, strahovi, socijalna i druge fobije
 • izolovanost, tuga i depresija
 • hipohondrija
 • poremećaji sna i apetita
 • ljubavni problemi
 • partnerski i bračni problemi
 • seksualni problemi, impotencija, frigidnost, pojačana polna želja, nedostatak polne želje, anorgazmija…
 • nezadovoljstvo sobom i socijalnim odnosima
 • rad na telu i psihosomatskim tegobama
 • unapređenje veština komunikacije
 • motivacija
 • određivanje prioriteta i postavljanje ciljeva
 • neuspesi u školovanju
 • procena i analiza radne i poslovne efikasnosti i unapređenje poslovanja
 • problemi na poslu
 • postizanje stanja pune svesnosti i sreće, meditacija