Telesna terapija i psihoterapija pomažu mnogo više i brže od drugih terapijskih pravaca

ŠTA JE TELESNA PSIHOTERAPIJA? NAJEFIKASNIJA METODA PSIHOTERAPIJE

 

Telesna psihoterapija vrsta je psihoterapije koja kombinuje rad sa telom i psihom kako bi se klijentu pomoglo u smanjenju psihološke i psihosomatske patnje kao i u rešavanju problema životnih kriza.

Cilj je uspostavljanje integracije tela i psihe, što vodi psihološkom rastu i razvoju i potpomaganju kreativnih obrazaca interakcije, dubljem kontaktu sa emocijama i jačanju samopouzdanja.

Zadatak telesne psihoterapije jeste omogućiti klijentu izbor za zdrav život, osvešćivanje i slobodno izražavanje emocija. Telesna psihoterapija insistira na suštinskoj povezanosti svih psiho-telesnih procesa i na tome da oni podjednako doprinose funcionalnosti ličnosti.

Telesna psihoterapija je nastala sredinom 19. veka i zapravo je prva psihoterapija u istoriji a iz nje su proistekle sve ostale vrste psihoterapije. U svetu je veoma tražena zbog svog veoma specifičnog pristupa koji spaja um i telo a i kod nas je sve popularnija. Smatra se jednim od najdubljih psihoterapeutskih pristupa zbog kojih uspešno rešava najrazličitije vrste problema. Za razliku od verbalnih psihoterapija omogucava rad i na preverbalnom nivou. Prilaz našem biću kao jedinstvu tela i psihe je pokazao prednosti kako u teoriji tako i u praksi.

Telesna psihoterapija je posebna grana psihoterapije u okviru glavne struje psihoterapije, koja ima dugu istoriju, obimnu literaturu i znanje bazirano na čvrstim teorijskim pozicijama.Telesna psihoterapija se bazira na razvojnom modelu, teoriji ličnosti, hipotezama o poreklu poremećaja i promena, kao i na bogatim i raznovrsnim dijagnostičkim i terapeutskim tehnikama.

Telesna terapija veoma je efikasna kod: 

 • anksioznosti
 • depresije
 • besa
 • poremećaja pažnje, koncentracije i pamćenja
 • ljubomore
 • paničnih napada i straha
 • nesanice
 • stida
 • lošeg samopouzdanja
 • pada motivacije
 • seksualnih poremećaja, poremećaja libida, impotencije, frigidnosti
 • problema u partnerskim odnosima
 • drugih emotivnih poremećaja

 

Facebook: https://www.facebook.com/psihoterapija.psihijatar

 

 

Izvor: http://tepsyntesis.org/

 

[sociallocker id=”17057″][/sociallocker]