loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

U revolucionarnom radu “Matematičko Modelovanje Svesti za Ujedinjenje Kauzaliteta, Relativiteta i Kvantne Mehanike”, Mahendra Samarawickrama predstavlja inovativni pristup u teorijskoj fizici, nudeći novu perspektivu na univerzum kroz integraciju svesti kao osnovnog elementa u matematičke modele koji opisuju prirodu. Ovaj pristup ne samo da predstavlja pokušaj rešavanja dugogodišnjeg problema unifikacije fundamentalnih sila, već i otvara vrata za dublje razumevanje stvarnosti kakvu poznajemo.

Uvod u Problematiku

Tradicionalno, fizika je razdeljena na dva glavna teorijska okvira: opštu teoriju relativiteta, koja objašnjava gravitaciju na makroskopskom nivou i kvantnu mehaniku, koja se bavi ponašanjem čestica na mikroskopskom nivou. Iako obe teorije uspešno objašnjavaju fenomene unutar svojih domena, njihova međusobna nekompatibilnost predstavlja veliki izazov za fiziku. Samarawickrama prepoznaje ovaj problem i predlaže da ključ za njegovo rešenje leži u razumevanju i integraciji svesti u fundamentalne zakone fizike.

Temelji Nove Teorije

Autor započinje sa premisom da su svest i promena osnovni elementi realnosti, koji premašuju tradicionalne koncepte vremena i prostora. Ova ideja vodi ka formulaciji matematičkog modela koji svest integriše u srž fizike, pružajući novi okvir za razumevanje kako svest interaguje sa materijom i energijom. U srcu Samarawickraminog pristupa je predlog da svest nije samo pasivni posmatrač, već aktivni učesnik u formiranju stvarnosti.

Unifikacija Relativiteta i Kvantne Mehanike kroz Svest

Jedan od ključnih doprinosa rada je unifikacija teorije relativiteta i kvantne mehanike kroz koncept svesti. Tradicionalno, kvantna mehanika se bori sa problemom merenja i neodređenosti, dok teorija relativiteta opisuje univerzum na kosmičkim razmerama. Integracijom svesti, Samarawickrama uspeva da objedini ove dve teorije, nudeći model u kojem svest služi kao most koji omogućava bolje razumevanje interakcija na svim nivoima realnosti. Kroz ovaj model, autor pokazuje kako svest može da utiče na materiju i energiju, kao i da objasni fenomene koji su do sada bili nedostižni za klasičnu fiziku.

Novi Uvid u Gravitaciju

Posebno zanimljiv segment rada odnosi se na gravitaciju, koju Samarawickrama objašnjava ne samo kao posledicu zakrivljenosti prostor-vremena, već kao manifestaciju svesti koja teži da očuva integritet iskustva pri interakciji sa masom i energijom. Ovaj pristup pruža novi uvid u prirodu gravitacije, sugerišući da je ona duboko povezana sa temeljnim aspektima svesti i promene, a ne samo sa geometrijom prostora kako je to opisano u teoriji relativiteta.

Zaključak i Implikacije

Rad Mahendra Samarawickrame ne samo da predstavlja značajan doprinos teorijskoj fizici, već i izaziva duboka filozofska pitanja o prirodi stvarnosti, ulozi svesti u kosmosu i međusobnoj povezanosti svega u univerzumu. Kroz precizno matematičko modelovanje i duboku introspekciju, autor uspeva da pruži uverljiv argument za redefinisanje osnovnih principa fizike sa svesti kao ključnim elementom. Ovaj rad otvara nove puteve istraživanja i moguće primene u različitim oblastima nauke, nudeći sveobuhvatniji pogled na složene fenomene koji oblikuju našu stvarnost.

Reference

Samarawickrama, M. (2024). Matematičko Modelovanje Svesti za Ujedinjenje Kauzaliteta, Relativiteta i Kvantne Mehanike. Journal of Physics: Conference Series, 2701(012051).

Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • REBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.