loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image


Psihoterapija

Racionalno emotivno bihejvioralna terapija (RE&KBT) predstavlja snažan pristup u lečenju anksioznosti, fobija, napada panike i depresije. Ovaj oblik psihoterapije, koji je razvio dr. Albert Elis 1955. godine, kombinuje elemente kognitivne i bihejvioralne psihoterapije, teži da pomogne klijentima da prepoznaju i promene neefikasna uverenja i obrasce ponašanja koji doprinose njihovim emocionalnim problemima.

Anksioznost i RE&KBT Terapija

Anksioznost se manifestuje kroz intenzivan, prekomeran i trajan strah i zabrinutost zbog svakodnevnih situacija. RE&KBT pristup anksioznosti fokusira se na identifikaciju i izazivanje iracionalnih uverenja koja podstiču anksiozne misli. Kroz terapiju, klijenti uče kako da prepoznaju automatske negativne misli, analiziraju ih i zamene racionalnim, realističnijim mislima. Ovo dovodi do smanjenja anksioznih simptoma i poboljšanja opšteg mentalnog zdravlja.

Fobije i RE&KBT Terapija

Fobije, koje predstavljaju intenzivan i iracionalan strah od specifičnih objekata, situacija ili aktivnosti, takođe mogu biti efikasno tretirane kroz RE&KBT. Terapija se koncentriše na konfrontaciju sa strahom u kontrolisanom okruženju, pomažući klijentima da se suoče i postepeno prevaziđu svoje strahove. Kroz postupni proces desenzitizacije, klijenti uče da smanje svoju reakciju straha i povećaju kontrolu nad svojim emocionalnim odgovorima.

Napadi Panike i RE&KBT Terapija

Napadi panike, koji uključuju iznenadne periode intenzivnog straha ili nelagode, često prate simptomi poput ubrzanog srčanog ritma, znojenja, drhtanja, osećaja kratkog daha. RE&KBT terapija pomaže klijentima da razumeju i promene misaone obrasce koji dovode do napada panike. Kroz kognitivno restrukturiranje i tehnike relaksacije, klijenti uče kako da efikasno upravljaju simptomima panike.

Depresija i RE&KBT Terapija

Depresija, karakterisana trajnim osećajem tuge i gubitkom interesa, može značajno uticati na kvalitet života osobe. RE&KBT pristup depresiji uključuje rad na promeni negativnih misaonih obrazaca i povećanje angažovanosti u aktivnostima koje donose zadovoljstvo i poboljšavaju raspoloženje. Terapeuti koriste različite tehnike da pomognu klijentima da razviju zdravije načine razmišljanja, smanjujući simptome depresije.

Zaključak

RE&KBT psihoterapija predstavlja efikasan način lečenja širokog spektra emocionalnih problema, uključujući anksioznost, fobije, napade panike i depresiju. Kroz razumevanje i promenu negativnih uverenja i misaonih obrazaca, klijenti mogu postići dugoročne pozitivne promene u svom emocionalnom zdravlju. Terapija pruža alate za samopomoć i samoregulaciju, čime se povećava samopouzdanje i otpornost na buduće životne izazove.

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • RE&KBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.