loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

Terapija Izlaganjem kroz VR

VR u terapiji izlaganjem postaje sve značajniji alat za lečenje fobija i anksioznih poremećaja. Ovaj pristup omogućava pacijentima da se u sigurnom i kontrolisanom virtuelnom okruženju postepeno izlažu situacijama koje izazivaju strah. Na primer, osoba sa strahom od visine može biti postepeno izložena scenarijima koji simuliraju visinu. Ovaj metod omogućava pacijentima da postepeno grade toleranciju prema strahovima i smanjuju nivo anksioznosti, bez izlaganja stvarnim rizicima.

VR u Tretmanu PTSP-a

VR terapija za pacijente sa posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP) omogućava ponovno doživljavanje traumatičnih događaja u kontrolisanom okruženju. Ovo pomaže u procesuiranju traumatskih iskustava i integraciji istih u pacijentovom životu. Pacijenti se uče kako da upravljaju svojim reakcijama i postepeno smanjuju simptome PTSP-a. Na primer, veteran rata može koristiti VR da ponovo doživi ratne scenarije u terapeutskom kontekstu.

Kognitivno-Bihevioralna Terapija i VR

VR se sve više koristi u okviru KBT-a, omogućavajući pacijentima da u virtuelnom okruženju vežbaju nove kognitivne i bihevioralne veštine. Kroz interaktivne scenarije, pacijenti mogu naučiti kako da se suočavaju sa stresnim situacijama ili kako da prevaziđu socijalnu anksioznost. Na primer, VR scenariji mogu simulirati socijalne situacije gde pacijenti vežbaju veštine komunikacije i suočavanja sa socijalnim izazovima.

VR i Tretman Depresije

Istraživanja sugerišu da VR može biti korisna u lečenju depresije. Imerzivna iskustva koja VR pruža mogu podstaći pozitivne emocije i pomoći pacijentima da razviju efikasnije strategije za suočavanje sa depresivnim stanjima. Pacijenti se mogu naći u virtuelnim okruženjima koja podstiču relaksaciju ili sreću, što može imati terapeutski efekat na njihovo opšte stanje.

Neurofeedback i Samosvest kroz VR

VR u kombinaciji sa neurofeedback tehnikama omogućava pacijentima da postanu svesniji svojih misaonih obrazaca i emocionalnih reakcija. Ova tehnika koristi povratne informacije iz mozga kako bi pacijenti mogli bolje da razumeju i upravljaju svojim mentalnim stanjima. Na primer, pacijenti mogu videti vizuelni prikaz svoje moždane aktivnosti dok su u VR okruženju, što im pomaže da bolje razumeju svoje reakcije i uče kako da ih kontrolišu.

Socijalna KBT i Asertivni Trening kroz VR

VR pruža jedinstvene mogućnosti za simulaciju socijalnih interakcija u sigurnom okruženju. Ovo je posebno korisno za osobe sa socijalnom anksioznošću, koje kroz VR mogu vežbati socijalne veštine i asertivnost. Na primer, VR scenariji mogu simulirati različite socijalne situacije, od razgovora na poslu do interakcija na društvenim događanjima, omogućavajući pacijentima da vežbaju i razvijaju svoje veštine interakcije.

Obuka i Edukacija Terapeuta

VR se koristi ne samo za tretman pacijenata, već i za obuku i edukaciju psihijatara i terapeuta. Kroz VR simulacije, stručnjaci mogu dobiti uvid u iskustva svojih pacijenata, što doprinosi boljem razumevanju i empatiji prema njihovim stanjima i potrebama. Ovo takođe omogućava terapeutima da vežbaju svoje veštine u simuliranom terapeutskom okruženju pre nego što rade sa stvarnim pacijentima.

Ispitivanja Mozga i Ponašanja

VR nudi sofisticiranu platformu za istraživanja u psihijatriji. Kroz virtuelne scenarije, moguće je bolje razumeti interakciju između mozga, uma i ponašanja, kao i testirati nove hipoteze u kontrolisanom okruženju. Ovo otvara nove mogućnosti za istraživanje kompleksnih mentalnih poremećaja i pruža dublji uvid u mehanizme koji stoje iza njih.

Dr Milan Popović, psihijatar

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • RE&KBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.