loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

EPOHALNO OTKRIĆE: NEUROGENEZA KOD ODRASLIH LJUDI. Stvaranje novih neurona i neuronskih mreža. Vraćanje starih i stvaranje novih funkcija mozga. Razvoj fluidne inteligencije i kreativnosti kod starih ljudi. Neuroregeneracija kod oštećenja mozga.

Ranija istraživanja u neuronauci sugerisala su da se u zrelom centralnom nervnom sistemu ne formiraju novi neuroni.

Dokazi sada ukazuju da se novi neuroni formiraju u mozgu odraslih sisara. Dve regije zrelog mozga sisara stvaraju nove neurone: (a) lateralni ventrikuli mozga (subventrikularna zona) i (b) subgranularnu zonu (SGZ) girus dentatus hipokampusa.

Tokom normalnog prenatalnog i ranog postnatalnog razvoja, neuronske matične ćelije (NSC) stvaraju diferencirane neurone. NSC-ovi i dalje postoje u dentatnom girus-u SGZ, deleći se, pri čemu se neke ćerke ćelije diferenciraju u funkcionalne neurone koji učestvuju u učenju i pamćenju i opštoj spoznaji integrišući se u već postojeće neuronske mreže. Aksoni, koji potiču iz neurona u entorhinalnom korteksu, stvaraju sinapse sa dendritima granularnih ćelija (malih neurona) dentatnog girus-a. Aksoni iz granularnih ćelija grade sinapse sa piramidalnim ćelijama u hipokampalnom CA3 regionu, koji šalju aksone i kreiraju sinapse sa CA1 hipokampalnim piramidalnim ćelijama koje svoje aksone šalju van hipokampusa.

Neurogeneza kod odraslih uključuje proliferaciju, diferencijaciju, migraciju, smrt nekih novoformiranih ćelija i konačnu integraciju preživelih ćelija u neuronske mreže. Pojedini neurotransmiteri i neurohormoni značajno ubrzavaju ovaj proces neurogeneze, kao i kognitivne vežbe…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31568602

Spec. dr med. Milan Popović

Psihijatar i psihoterapeut

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • REBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2024 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.