VOLONTERSKA (BESPLATNA) PSIHOTERAPIJSKA POMOĆ U KRIZI – COVID-19

Poštovani građani,

Savez društava psihoterapeuta Srbije je organizovao mrežu psihoterapeuta i psihoterapeuta pod supervizijom, koje možete kontaktirati u slučaju potrebe, na način i u vreme navedeno u tabelama. Pomagači su razvrstani po gradovima u kojima rade. Što se načina rada tiče, preporučeno vreme trajanja razgovora je do pola sata, ali pomagač i korisnik će sami proceniti situaciju i prilagoditi vreme. Volonteri rade prema smernicama za krizne intervencije i smernicama za rad “na daljinu” i obezbeđena im je mreža supervizijske podrške.

 

Više informacija i spisak psihoterapeuta volontera (u okviru kod je i dr Milan Popović) možete pronaći na linku:

https://savezpsihoterapeuta.org/wp-content/uploads/2020/04/Savez-dru%C5%A1tava-psihoterapeuta-COVID19-14.pdf

 

Sa poštovanjem,

 

Dr Milan Popović

REKBT psihoterapeut pod supervizijom