loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image

U današnjem brzom i izazovnom svetu, mentalno zdravlje postaje sve važnija tema. Dva ključna profesionalca u ovoj oblasti su psihijatri i psihoterapeuti. Iako su njihove uloge često isprepletene i komplementarne, postoje bitne razlike koje ih karakterišu. U ovom tekstu, fokusiraćemo se na razumevanje sličnosti i razlika između psihijatara i psihoterapeuta, kako bismo vam pružili jasnu sliku njihovog doprinosa u oblasti mentalnog zdravlja.

Šta radi psihijatar?

Psihijatar je doktor specijalizovan za dijagnostikovanje, lečenje i prevenciju mentalnih, emocionalnih i bihevioralnih poremećaja. Kao takvi, psihijatri su kvalifikovani da vrše medicinske preglede, propisuju lekove i koriste različite medicinske terapije u tretmanu mentalnih oboljenja. Njihovo medicinsko obrazovanje omogućava im da procene kako fizičko zdravlje utiče na mentalno stanje i obrnuto.

Uloga psihoterapeuta

S druge strane, psihoterapeuti se fokusiraju na pružanje psihoterapije – terapeutske intervencije koja koristi razgovor kao glavni alat za rešavanje emocionalnih i mentalnih problema. Psihoterapeuti mogu biti obučeni u različitim terapijskim modalitetima, uključujući kognitivno-bihevioralnu terapiju, psihodinamsku terapiju, porodičnu terapiju i druge. Cilj psihoterapije je razumevanje emocionalnih problema, promena štetnih obrazaca ponašanja i razvoj zdravih strategija suočavanja.

Sličnosti i razlike

Iako se psihijatri i psihoterapeuti mogu činiti sličnima u svojoj posvećenosti mentalnom zdravlju, ključna razlika leži u pristupu i obuci. Psihijatri, kao medicinski doktori, mogu propisivati lekove i koristiti ih kao deo tretmana, dok psihoterapeuti koriste nemedicinske pristupe kao što su razgovor i terapija. Međutim, oba profesionalca igraju vitalnu ulogu u podršci i lečenju osoba sa mentalnim zdravstvenim problemima.

Razumevanje uloge psihijatara i psihoterapeuta ključno je za pravilan pristup lečenju mentalnog zdravlja. Njihova komplementarna uloga omogućava holistički pristup u lečenju, gde pacijenti mogu dobiti sveobuhvatnu brigu koja uključuje i medicinske i terapeutske aspekte. Ukoliko tražite profesionalnu pomoć, posetite našu stranicu epsihijatar.net za više informacija i podršku.

Dr Milan Popović, psihijatar i psihoterapeut pod supervizijom

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • RE&KBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.