loader

Radno vreme : Pon – Pet: 18:00 – 21:00

Fill 1

Zakažite seansu : Mob: + 381 61 180 1972 ::: Viber: +381 60 48 58 788

image
psihoterapija

Dobrodošli u naš sveobuhvatni vodič o različitim pristupima u psihoterapiji za 2023. godinu. U današnjem svetu, mentalno zdravlje je sve važnije, a psihoterapija je jedan od najefikasnijih načina lečenja različitih mentalnih poremećaja. Ali, da li znate koji su sve pristupi dostupni i kako da odaberete pravi za sebe ili voljene? U ovom vodiču, razmotrićemo najpopularnije pristupe u psihoterapiji i kako oni mogu pomoći u lečenju mentalnih poremećaja.

Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT)

Opis

KBT je jedan od najpoznatijih pristupa u psihoterapiji. Fokusira se na identifikaciju i promenu negativnih obrazaca mišljenja i ponašanja. Terapeut i klijent zajedno rade na razumevanju problema i traže rešenja.

Primena

KBT se često koristi za lečenje anksioznosti, depresije i poremećaja ishrane. Terapija je obično kratkoročna i ciljana.

Studije i istraživanja

Prema brojnim istraživanjima, KBT je jedan od najefikasnijih pristupa, posebno kada je reč o lečenju anksioznosti i depresije.

Psihoanalitička terapija

Opis

Zasnovana na teorijama Sigmunda Freuda, ova terapija se fokusira na nesvesne procese i kako oni utiču na naše ponašanje. Terapeut pomaže klijentu da istraži dublje emocionalne probleme i konflikte.

Primena

Psihoanalitička terapija je često dugoročna i koristi se za lečenje duboko ukorenjenih emocionalnih problema.

Studije i istraživanja

Iako je manje empirijskih dokaza u poređenju sa KBT, mnoge studije pokazuju da je ovaj pristup efikasan u lečenju kompleksnih emocionalnih problema.

Humanistička terapija

Opis

Ovaj pristup stavlja akcenat na samostalni razvoj i ostvarivanje ličnog potencijala. Terapeut sluša klijenta sa empatijom i bez osude.

Primena

Humanistička terapija je posebno korisna za ljude koji žele da rade na svom ličnom razvoju i samopouzdanju.

Studije i istraživanja

Iako je manje istražen od KBT i psihoanalitičke terapije, humanistički pristup je pokazao dobre rezultate u lečenju depresije i anksioznosti.

Porodična terapija

Opis

Porodična terapija se fokusira na dinamiku unutar porodice i kako ona utiče na mentalno zdravlje pojedinaca. Terapeut radi sa celom porodicom kako bi identifikovao probleme i pronašao rešenja.

Primena

Ovaj pristup je koristan za lečenje problema kao što su zloupotreba supstanci, poremećaji u ponašanju kod dece i bračni problemi.

Studije i istraživanja

Studije pokazuju da porodična terapija može biti veoma efikasna, posebno kada je reč o lečenju adolescenata sa poremećajima u ponašanju.

Zaključak

Izbor pravog pristupa u psihoterapiji je ključan za uspešno lečenje. Nadamo se da vam je ovaj vodič pomogao da bolje razumete različite opcije koje su vam dostupne. Uvek se konsultujte sa stručnim licem pre nego što donesete odluku o terapiji.

Spec. dr med. Milan Popović

Psihoterapija i psihijatar

Pružam usluge psihoterapije i psihijatrijskih pregleda u zemlji i inostranstvu. Radim uživo u našim prostorijama, kod klijenta ili Online preko Google Meet i Zoom platforme.

Usluge

  • RE&KBT psihoterapija
  • Bračna i partnerska psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihijatrijska procena za smeštaj u dom
  • Psihijatrijska procena testatorske sposobnosti

Radno vreme

  • Radnim danima 18:00 - 21:00
  • Subota 18:00 - 21:00
  • Nedelja 18:00 - 21:00

Kontakt

Pratite me:

© Copyright 2023 epsihijatar.net. Dizajnirao Dr Milan Popović. Sva prava zadržana.